V medijskem raziskovalnem projektu Zlata nit 2015 je sodelovalo 82 podjetij – 38 malih, 34 srednje velikih in 10 velikih.

Najboljši zaposlovalec leta 2015 v kategoriji malih podjetij je Tu-Val, med finalisti pa so bili še Hair Beauty, Intera, Lotrič meroslovje, Proevent, Trgotur in Vivo.

Samoiniciativnost-motivacija-odgovornos

Utemeljitev izborne komisije:

»Tu-Val je hitro rastoče družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred četrt stoletja in je vodenje že uspešno in zgledno preneslo na drugo generacijo. Podjetje je na izviren način ustvarilo učinkovit trikotnik samoiniciativnost-motivacija-odgovornost, ki zagotavlja zadovoljstvo zaposlenih in poslovno uspešnost. Vodstvo podjetja, ki v sodelovanju s kooperanti in z osredotočenostjo na mednarodne trge ustvarja dodano vrednost v višini skoraj 120.000 evrov na zaposlenega, se zaveda omejitev, ki jih ima zaradi velikosti, a jih odpravlja in želi preseči.

Čeprav ne uporabljajo tega izraza, je v podjetju TU-VAL viden koncept vitkega poslovanja. Potrebe odjemalcev so v središču pozornosti, temu sledi prilagajanje poslovanja podjetja. Z ambicijo rasti in uspeha tudi v prihodnje so že danes usmerjeni v pridobivanje v razvoj usmerjenega kadra in si prizadevajo, da s fleksibilnostjo na delovnem mestu, neprestanim učenjem in nadgrajevanjem kompetenc sledijo pričakovanjem in potrebam milenijske generacije.«

Zgled, kako voditi ostale

Najboljši zaposlovalec leta 2015 v kategoriji srednje velikih podjetij je Cosylab, med finalisti pa so bili še Agito, Atlantic trade, Četrta pot, Klika, Plinovodi in RLS Merilna tehnika.

Utemeljitev izborne komisije:

»V družbi znanja, ki zaznamuje 21. stoletje, Cosylab predstavlja zgled, kako voditi talente. Neobremenjena s tem, kako naj bi bilo vodenje in upravljanje podjetja videti, je ekipa ustanoviteljev v poslovno okolje prenesla vrline akademskega okolja in oblikovala sploščeno in sproščeno organizacijsko kulturo. Z jasno razvidno voditeljsko naravnanostjo Cosylab vizijo globalne rasti uresničuje z domišljenimi in učinkovitimi sistemi razvoja organizacije in ljudi. Presenetljivi elementi, kot so: nagrajevanje prispevka k uspehu celote po lojalnosti – po letih zaposlitve v podjetju, merjenje uspeha po tem, koliko projektnih vodij je podjetje razvilo v posameznem obdobju, in akademija, skozi katero ekipa sprejme ali pa izloči potencialnega sodelavca, so del edinstvene organizacijske kulture, ki se pretaka v nesporen tržni rezultat: rast podjetja, ljudi, tržno voditeljstvo, dobičkonosnost in visoko nadpovprečno dodano vrednost več kot 132.000 evrov na zaposlenega.«

Gradnja na raznolikosti talentov

Najboljši zaposlovalec leta 2015 v kategoriji velikih podjetij je Droga Kolinska (članica skupine Atlantic Grupa, d. d.), med finalisti pa so bili še Adria Mobil, Alpe-Panon, McDonal'd DL, Arcont, Eurospin Eko, Gorenjska banka in Lidl Slovenija.

Utemeljitev izborne komisije:

»Droga Kolinska je ekonomsko uspešno podjetje. To izkazuje z ustvarjanjem visoke dodane vrednosti v višini 76.000 evrov na zaposlenega, dobička skoraj 9,6 milijona na leto, relativno visokim plačilom za delo in rastjo poslovanja. Rezultati niso naključje: ocene zaposlenih izkazujejo visokokakovosten odnos med vodstvom podjetja in zaposlenimi, razvidna je celovitost delovanja in jasno začrtan razvoj organizacijske kulture. Ta kombinira podjetniški duh in podjetniško iniciativnost ter razumevanje, kako deluje večja korporacija. Podjetje je ambiciozno in gradi na raznolikosti talentov ter odprtosti do pobud iz okolja, sistematični gradnji poklicne poti mladih in rotaciji med delovnimi sredinami: kar nekaj zaposlenih z obstoječih trgov napotijo v novonastajajoča podjetja. Starejši sodelavci so mentorji številnim mladim, ki se šele uvajajo v delo. Tudi zato v Drogi Kolinski dosegajo, da se veliko zaposlenih odloči ostati v podjetju, tudi ko že izpolnijo pogoje za upokojitev.«

Podjetju Bisnode priznanje za najboljšo zlato prakso 2015

Priznanje za najboljšo zlato prakso 2015 je prejelo podjetje Bisnode za »sistem razvoja zavzetosti in zavezo Bisnode«.

Utemeljitev izborne komisije:

»Zavzeti zaposleni so ključ za uspeh. V podjetju Bisnode so iz tega zgradili sistem. Formulo uspeha 'LJUDJE + PROCESI + STRAST = POSLOVNI USPEH' so postavili v središče svojega delovanja. S ciljem rasti in napredka so se v letu 2014 vprašali, kako lahko še bolj izkoristijo rezultate ankete o zavzetosti. Delavnica, usmerjena v komunikacijo, na kateri je sodelovalo vseh sto zaposlenih, je vključevala samorefleksijo, medoddelčni dialog in postavitev osebne zaveze – prakse, ki izvira iz prve konference Zlata nit. Po dogodku je podjetje začelo uresničevati ideje: kroženja med oddelki, govorilne ure … Na podlagi teh aktivnosti je bila leto dni pozneje komunikacija ocenjena z 19 odstotkov višjo oceno, delež zavzetih in zelo zavzetih je narasel za 18 odstotkov, pozitivni vpliv prakse pa so potrdili tudi poslovni rezultati: 53 odstotkov tržnikov je preseglo svoj osebni letni plan, od tega jih je 28 odstotkov preseglo več kot četrtino svojega plana. Z uspehi so presegli tudi nacionalne meje: na »Sales overperformance«, kvartalnem tekmovanju vseh prodajnih ekip v okviru regije srednje Evrope, je bila kar dva kvartala med najboljšimi tremi prav prodajna ekipa podjetja Bisnode Slovenija.