Plinovodi v Zlati niti sodelujejo osmič, s čimer tvorijo jedro podjetij, ki najvztrajnejše preverjajo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ter primerjajo svoj napredek. Podjetje je lani ustvarilo rekordnih 63,6 milijona evrov celotnih prihodkov, ves čas vlaga v razvoj zaposlenih. Od trenutno 155 zaposlenih ima kar 63 odstotkov zaposlenih najmanj višješolsko izobrazbo.

»Tega ne pojmujemo samo kot vlaganje v zaposlene, ampak tudi kot obliko nagrajevanja, ki posamezniku omogoča osebno rast. Vsak zaposleni se mora zavedati, da je soodgovoren za svoj razvoj, družba pa ga pri tem ustrezno podpira in spodbuja,« razmišlja mag. Sarah Jezernik, pomočnica glavnega direktorja Plinovodov.

Potrebujejo poslovne dispečerje in strojne inženirje

Njihovo organizacijsko kulturo opisuje tudi poslanstvo družbe, ki je usmerjeno v zagotavljanje energijskih poti in priložnosti za oskrbo z energijo. »Predani smo zanesljivosti, varnosti in strokovnosti ter zavzeti za tehnološki in družbeni napredek. Ustvarjamo prostor za sinergijo med ljudmi, stroko in okoljem. Na kratko: s strastjo zbližujemo energijo in ljudi.« Najbolj iskan kader so glede na poslovni načrt za leto 2016 mehanski in elektromonterji, strojni tehniki, poslovni dispečerji in inženirji strojništva.

Proevent, podjetje, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov, sejemskim inženiringom in računovodskim servisom, v izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit sodeluje petič. Med finalisti je podjetje, ki trenutno zaposluje 22 ljudi, četrtič.

Janez Levec, ki vodi podjetje, je prepričan, da je prednost zaposlenosti v podjetju to, da se podjetje ves čas razvija tako na poslovnem kot kreativnem področju. »Vsakemu zaposlenemu so na voljo vse informacije za nemoteno rast znotraj ekipe, vsakemu so na voljo vsa sredstva in orodja za delo, gradimo tako timsko delo kot posameznikove osebne kvalitete ter vsakega člana ekipe spodbujamo k iskanju idej in rešitev, ki so kreativne, a uresničljive hkrati v danem času in prostoru. Prav vsakemu damo možnost, da se vsaj idejno, če ne izvedbeno, vključi v večino ravni organizacije dogodka – od telemarketinga do organizacije izobraževalnih in drugih dogodkov, priprave sponzorskih in drugih ponudb, da torej spozna dejavnosti 360-stopinjsko,« našteva Levec.

Letos bodo v podjetju, ki ustvari skoraj dva milijona evrov prihodkov na leto, zaposlovali predvsem na področju računovodskih storitev.

Znanje spodbujajo, razvijajo in tržijo

RLS Merilna tehnika je ena od dvaindvajsetih gazel, ki so se letos odločile za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, že tretjič pa se je uvrstila v sedmerico finalistov srednje velikih podjetij. V kategoriji srednje velikih podjetij je letos velika konkurenca, saj sodeluje 34 podjetij (lani 28), RLS Merilna tehnika pa v Zlati niti sodeluje že šestič.

Podjetje s sedežem v Komendi razvija in izdeluje magnetne dajalnike senzorjev pomika. Obvladujejo vse funkcije proizvodnega podjetja, od ideje, razvoja, patentne zaščite, proizvodnje do svetovne komercializacije izdelka. Njihova rast na vseh ravneh jih je lani pripeljala do naziva zlata gazela 2015. Podjetje je lani ustvarilo za slabih 14 milijonov evrov skupnih prihodkov, kar je 58-odstotna rast glede na leto 2014.

Dodana vrednost na zaposlenega je v povprečju znašala slabih 80.000 evrov. Trenutno zaposlujejo 107 sodelavcev. Lani so na novo zaposlili 18 ljudi, do junija jih bodo še pet.

Največje potrebe imajo po strokovnjakih tehničnih strok, saj predstavlja oddelek razvoja in tehnologije največji delež v podjetju. »Potrebujemo strokovnjake s področij elektrotehnike, strojništva, mehatronike, fizike, poznavanja materialov. Pa tudi strokovnjake, ki so sposobni razumeti potrebe trga in tržno komuniciranje v globalnem okolju,« je naštela Ilijana Šuligoj Javornik, ki je odgovorna za kadre v tej gazeli.

»Smo izrazito razvojno podjetje, ki glavnino svoje dodane vrednosti ustvarja z lastnim znanjem in razvojem inovativnih rešitev. Znanje spodbujamo, razvijamo in tržimo. Znanje je v RLS vrednota, kar se odraža tudi skozi našo akademijo ter v uspešnem sodelovanju z domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami,« je poudarila vodja kadrovske službe v RLS Merilni tehniki.

Med prednostmi zaposlitve v RLS Merilni tehniki poudarja veliko možnosti za razvoj vsakega zaposlenega, predvsem na področju razvoja in tehnologije, kjer imajo pod vodstvom mentorjev možnost za nenehni strokovni razvoj. Rast in širitev podjetja dajeta tudi možnosti za karierni razvoj.

Podjetje ima posluh za usklajevanje službenega in zasebnega časa. »Naše vodilo pri organizaciji dela je, da mora biti zaposleni sposoben svoje delo kakovostno opraviti v okviru rednega delovnega časa. Če ni tako, poiščemo vzrok in skupaj najdemo rešitev. Zato velikemu številu nadur nismo naklonjeni,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik. Organizacijsko kulturo podjetja pa je opisala kot »participativno, sproščeno, odprto kulturo vzajemnega spoštovanja, ki s svojo dinamiko zaposlene spodbuja k stalnim izboljšavam in inovacijam na vseh ravneh in na vseh področjih«.