Deveti izbor najboljših zaposlovalcev, ki poteka v organizaciji časopisne družbe Dnevnik, se bo v četrtek, 24. marca, končal s popoldansko interaktivno konferenco ter večerno slovesno razglasitvijo najboljših zaposlovalcev in izborom Zlate prakse. Napetost med 21 finalisti v teh dneh narašča, saj si želijo naslediti podjetja List, Plastika Skaza in Krka, ki so bili za najboljše prepoznani lani.

Za sodelovanje v Zlati niti 2015 se je odločilo 82 podjetij, pri čemer je bilo še najmanj konkurence med velikimi podjetji, saj se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločilo samo deset podjetij. V primerjavi z letom prej se je konkurenca med podjetji najbolj zaostrila med srednje velikimi podjetji, saj v izboru sodeluje 34 (lani 28) podjetij, medtem ko je število malih podjetij v primerjavi z Zlato nitjo 2014 padlo s 43 na 38.

Razveseljuje dejstvo, da se je za sodelovanje prvič odločilo 23 podjetij, med njimi se jih je šest uvrstilo med finaliste. Tako je tokrat največ sprememb med finalisti v kategoriji velika in srednje velika podjetja, med malimi pa je le en novinec. Najboljše zaposlovalce bodo izbrali člani zborne komisije, a svoj glas za svoje favorite lahko z glasovnico oddajo tudi bralci.

V devetih letih izbora Zlata nit je sodelovalo 327 različnih podjetij, osem podjetij pa sodeluje neprekinjeno od prvega izbora. Prav kontinuiteta sodelovanja daje podjetju orodje, ki mu zagotavlja odlično podporo pri razvoju in uvedbi različnih metod za vodenje in rast zaposlenih.

V anketi zaposleni namreč zelo jasno pokažejo, kje ima podjetje še možnosti za razvoj in kaj že dela dobro. Zato lahko podjetje hitreje sprejme odločitev, kateri ukrepi za izboljšanje odnosov, kakovost dela in delovnega okolja, organizacijsko kulturo, osebno rast in razvoj ter čustveno zavzetost zaposlenih so nujno potrebni in katere je treba izboljšati. Večletno sodelovanje v Zlati niti, katerega srčika je prav anketa, ki jo izpolnijo zaposleni, pa daje podjetjem jasno sliko, ali dejavnosti, ki so jih vpeljali, dajejo prave rezultate ali ne. Poleg tega si lahko podjetja dobre prakse delijo med seboj. Zato Zlata nit ni le medijsko-raziskovalni projekt, ki prepoznava najboljše zaposlovalce in jih postavlja za zgled, pač pa predvsem opora kadrovikom in menedžmentu pri vodenju in razvoju zaposlenih.

Da kadrovikom nikoli ne bo zmanjkalo izzivov pri delu z zaposlenimi in uresničevanju poslovnih ciljev, kažejo tudi povprečne ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki je letos nekoliko nižja kot lani in znaša 3,73 (lani 3,81).