Med 21 finalisti Zlate niti 2015, ki so bili izbrani na temelju anket, ki so jih izpolnili njihovi zaposleni, ter uspešnosti poslovanja, se predstavlja prva peterica. Podjetje Agito se je v svojem šestem sodelovanju v izboru najboljših zaposlovalcev prvič uvrstilo med finaliste. To je za IT-podjetje, ki je specializirano za razvoj programske opreme, projektno vodenje in svetovanje, veliko priznanje za dosedanje delo na področju vodenja in razvoja kadrov. V Zlati niti 2015 sodeluje kar 34 podjetij in prav v kategoriji srednje velikih podjetij je konkurenca velika.

Sicer pa je številka 34 podjetju Agito blizu, saj je toliko povprečna starost njihovih sodelavcev. V letu 2015 so v Agitu ustvarili 3,39 milijona evrov prihodkov ob dodani vrednosti, ki znaša nekaj manj kot 55.000 evrov. Lani se je njihova ekipa povečala s 44 (v letu 2014) na kar 63 sodelavcev. Že letos so zaposlili pet novih sodelavcev, vsaj še enkrat toliko pa jih po besedah direktorice mag. Anke Brus nameravajo zaposliti do konca leta. »V podjetju si prizadevamo ustvarjati okolje in kulturo, ki spodbujata razvoj zaposlenih in kjer lahko vsakdo prispeva k doseganju ciljev,« poudarja direktorica. Trenutno zaposlujejo predvsem razvijalce programske opreme in podatkovne analitike. Med letošnje prednostne naloge so uvrstili večanje deleža na tujih trgih. In kako skrbijo za oblikovanje poklicev prihodnosti, ki jih bodo potrebovali čez deset in več let, saj je informacijska tehnologija vedno bolj vpeta v vse plasti našega življenja?

Zelo zaželeni podatkovni analitiki

Že zdaj se pojavlja vedno večja potreba po profilu podatkovnega analitika oziroma BI-strokovnjaka, ki je zagotovo eden izmed poklicev prihodnosti. »Digitalizacija procesov omogoča zbiranje ogromnih količin podatkov in v prihodnosti bo za uspeh podjetja ključno, da bomo iz njih znali potegniti prave. Podatkovni analitik mora na eni strani poznati kompleksne matematične metode in algoritme, po drugi strani pa poslovno okolje. Imeti mora ustrezne komunikacijske veščine in sposobnost reševanja kompleksnih problemov. Podatkovne analitike je težko najti na trgu, večinoma jih bomo morali vzgojiti sami,« poudarja Brusova.

Med finalisti, ki so bili že prepoznani za najboljše zaposlovalce, je novomeška Adria Mobil. Podjetje, ki je bilo za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji prepoznano v izboru Zlata nit 2011, leta 2002 v izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje šestič. Podjetje, ki je bilo leta 2002 srebrna gazela, zadnja leta navkljub zaostrenim razmeram zelo dinamično raste. Lani je prihodke povečala kar za 18 odstotkov. Ustvarili so namreč za 261 milijonov evrov prihodkov od prodaje in za 11 odstotkov presegli načrtovani poslovni izid.

Zaposlujejo sezonsko

Zaradi rasti tržnega deleža blagovne znamke Adria ter pozitivnega trenda v evropski panogi počitniških vozil so občutno povečali tudi število sodelavcev. Samo v zadnjega pol leta so število zaposlenih v proizvodnji povečali za več kot 130 sodelavcev, dodatne zaposlitve pa načrtujejo tudi marca in aprila, ko bodo zaposlili do 40 novih sodelavcev. Nove sodelavce so zaposlili za določen čas šestih mesecev. »Glede na dejstvo, da delujemo v panogi s sezonsko dinamiko, tudi na področju zaposlovanja delujemo s potrebno mero realnega optimizma s ciljem zagotavljati dolgoročno stabilnost poslovanja,« poudarja Sonja Gole, generalna direktorica Adria Mobila.

Trenutno zaposlujejo kvalificirane delavce za delo v proizvodnji, predvsem lesarje, elektrotehnike in strojnike, ob njih pa tudi strokovnjake na področju razvoja, strokovnjake s tehnično-aplikativnih področij, strokovnjake s področja marketinga ter poprodajnih dejavnosti.

Družba Adria Mobil je prisotna na vseh najpomembnejših evropskih trgih, preko svoje razvejane dobaviteljske mreže pa je aktivno vpeta v mednarodno poslovno okolje. Družba obvladuje celoten poslovni cikel od razvoja, proizvodnje, trženja in prodaje počitniških prikolic, avtodomov in vanov. Na temelju osnovne dejavnosti je družba z vertikalnimi integracijami oblikovala in razvila skupino Adria Mobil, katere družbe delujejo v Sloveniji in tujini. Vse našteto po mnenju Sonje Gole dokazuje, da ima zaposlitev v Adrii Mobil veliko prednosti.

Motivirani lahko napredujejo

»Največja prednost zaposlitve v našem podjetju je rast in razvoj podjetja, ki omogoča napredovanje vsem zaposlenim, ki si želijo zanimivo kariero pri nas. Stabilna rast nam hkrati zagotavlja varne delovne pogoje in varne zaposlitve,« poudarja Srđan Krumpak, direktor Alpe-Panon, McDonald's DL, ki v Zlati niti sodeluje že osmič in se redno uvršča med finaliste. Podjetje je lani prihodke vnovič občutno povečalo in so znašali 31 milijonov evrov.

Povprečna starost zaposlenih v njihovih restavracijah, kjer se ponavadi pot njihovega zaposlenega tudi začne, je 25 let. Najboljše kadre prepoznavajo in usposabljajo preko metod načrtovanja nasledstva, zadržati pa jih skušajo med drugim tudi s posebnimi usposabljanji oziroma treningom, ki je prilagojen vsakemu posamezniku. Tak trening omogoča napredovanje in pridobivanje kompetenc, ki jih posameznik in podjetje potrebujeta za doseganje zastavljenih ciljev.