Število ljudi se bo v prihodnjem stoletju le še povečalo. Majhen odstotek pitne vode, ki nam je dan, se bo moral porazdeliti med čedalje večjo svetovno populacijo.

Problem svetovnega merila

Slovenija je glede na svojo velikost presenetljivo bogata z vodo. V okviru Agencije Republike Slovenije za okolje letno spremljajo kvaliteto podzemne vode in uvajajo ukrepe za preprečevanje onesnaženosti.

A vodni viri se pogosto ne ozirajo na politične meje. Da si lahko postavimo realistična pričakovanja glede kakovosti vode v prihodnosti, moramo gledati na vodo kot svetovni sistem. Veliko držav namreč še nima možnosti razviti učinkovit ekološki program za zaščito vode, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. Celo danes približno 3,4 milijona ljudi vsako leto umre zaradi bolezni, povezanih z onesnaženostjo vode. Na srečo je v zadnjem stoletju vzniknilo mnogo dobrodelnih organizacij, usmerjenih v pomoč prav tem državam.

Pomembno vlogo pri varovanju vode ima UN-Water, ki deluje v sklopu Organizacije Združenih narodov in se zavzema za to, da bi čim več ljudi oskrbeli s čisto, pitno vodo. Ugotavljajo možne probleme z vodo ter se osredotočajo na ozaveščanje ljudi. Zagotoviti želijo čim boljšo prihodnost ter preprečiti problem prihodnosti danes.

Nova prihodnost

UN-Water predvsem združuje posameznike, ki se zavzemajo za izboljšanje kakovosti in dostopnosti vode, jih podpre in usmeri. Strategije in statistike so vedno dostopne javnosti, skupaj z različnimi kampanjami, publikacijami in novicami. Njihova zadnja strategija pod sloganom »skupen glas« je izšla junija 2014 in zajema časovni okvir od leta 2014 do leta 2020. Njihov trenutni načrt je graditi na že obstoječih programih in projektih, usmerjenih v dobrobit vode.

Trenutno vodijo projekte v Pakistanu, Ruandi, Tanzaniji, Urugvaju, Vietnamu. V države so privedli nov program nadzorovanja onesnaženosti vode pod imenom GEMI. Upajo, da bodo do leta 2020 utrdili svoj položaj, razširili ozaveščenost in si predvsem zagotovili stabilno finančno podporo.

Mnoga pričakovanja glede prihodnosti vode so temačna. Vsekakor bo prišlo do sprememb in zapletov, ki jih sploh še ne moremo pričakovati. Morda se pitni vodi čas prav zares izteka. A človeško zgodovino zaznamujejo naravne katastrofe z grozljivimi posledicami. Vendar smo še vedno tu. Kljub vsem človeškim napakam, mar nismo že dokazali, da smo naravnost izvrstni pri reševanju naših problemov?