Medičeva v imenu Tritonisa zahteva tudi odškodnino za škodo, ki je zaradi nične pogodbe nastala v podjetju. Višine odškodnine, ki jo pričakuje, odvetnica ni navedla, temveč je občini predlagala sestanek, na katerem bi se skupaj dogovorili o načinu povračila škode. »Sestanek je vedno dobrodošel,« je dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki pa poziva odvetnice ni podrobno komentiral, saj ga še ni videl.

Župan pa je poudaril, da bo občina ravnala kot dober gospodar in na višje sodišče vsekakor vložila zahtevek za revizijo pravdnega postopka, v katerem je družba PNZ zahtevala ugotovitev ničnosti pogodbe med Tritonisom in mestno občino. Spomnimo, občina se je pritožila tudi zoper odločitev okrožnega sodišča, ki je v drugem gospodarskem sporu presodilo, da je sporna pogodba nična.

Medičeva pa je včeraj hkrati s pozivom občini poslala pismo tudi ljubljanskemu okrožnemu sodišču. Obvestila ga je, da je višje sodišče pravnomočno odločilo v enem od dveh gospodarskih sporov za ugotovitev ničnosti pogodbe med občino in Tritonisom, ter sodišče prosila, naj nadaljuje pravdni postopek, v katerem Tritonis toži občino in zahteva vrnitev kupnine. Okrožnemu sodišču je Medičeva predlagala tudi, naj izda vmesno sodbo, da morata občina in Tritonis drug drugemu vrniti, kar sta prejela na podlagi kupoprodajne pogodbe. Tritonis bi tako občini moral vrniti kupljeno zemljišče, občina pa družbi kupnino. vbr