Med zadnjim petkovim protivladnim protestom v Ljubljani so se protestniki zbrali tudi pred sedeži koalicijskih strank. Pred sedežem SMC v bližini državnega zbora je prišlo do manjšega incidenta s policijo, ko so protestniki s kredo pisali po tleh. Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so zaradi tega uvedli prekrškovni postopek zoper šest oseb. Policisti so udeležence opozorili na kršenje 13. člena zakona o varstvu javnega reda in miru, vendar so protestniki pisanje na različnih lokacijah kljub temu nadaljevali.

»Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) v 13. členu določa, da se z globo kaznuje tisti, ki piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno. Javni kraj je v 2. členu istega zakona definiran kot vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. V tem členu je tako kot prekršek predvideno vsakršno pisanje po objektih oziroma zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, ne glede na sredstvo pisanja. Pri presoji, ali gre za prekršek, sicer prekrškovni organ oziroma sodišče upošteva splet celotnih okoliščin posameznega primera,« pojasnjuje odvetnica Nataša Pirc Musar.

Kredo odplakne prva ploha

Takšno dosledno sledenje črki zakona s strani policije pa je zmotilo protestnike in nevladne organizacije, ki se udeležujejo protestov na kolesih. »To je še en dokaz, da trenutna oblast sankcionira izražanje mnenja. Podobno kot na manifestaciji polaganja stopal na Trgu Republike v aprilu. Protestnice takrat niso bile kaznovane, ker bi se sredi epidemije zbirale na javnem mestu, temveč zato, ker so izražale svoje mnenje. Če bi bila problematična sama prisotnost na trgu, bi morali policisti kaznovati tudi mnoge druge, ki so bili v tistem trenutku na trgu. Pa so obvestilo o prekršku predali le tistim osebam, ki so izrazili svoje mnenje. Gre predvsem zato, da želi oblast skozi finančni pritisk zlomiti protestnike,« komentirajo nedavne dogodke v zavodu Danes je nov dan.

Nevladniki v luči demokratične politične razprave tovrstno kaznovanje ocenjujejo kot zelo problematično in izpostavljajo, kako predsednik vlade sicer rad omeni, da si želi »istih vatlov za vse«, v praksi pa so očitni dvojni standardi. »Razen, če je pričakovati, da bodo policisti kmalu pričeli kaznovati starše otrok, ki s kredo rišejo polje za ristanc na javnem asfaltu, gre tukaj za zlorabo politične moči,« so jasni. »Člen, ki v svojem duhu skuša preprečiti trajno poškodovanje skupne javne lastnine, vsaj kolikor je nam znano, še nikoli ni bil uporabljen, ko je nekdo s kredo, ki jo spere že prva ploha, risal po javnih tleh.«

Selektivno preganjanje

Vsak posameznik ima sicer pravico do ugovora zoper odločitev prekrškovnega organa. Odločitev o rabi pravnega sredstva je največkrat odvisna od več dejavnikov. Na sam prekršek okoliščina, da je šlo za politični protest, ne vpliva, bi se pa lahko ta okoliščina, v kateri je bil domnevni prekršek storjen, skupaj z ostalimi (stopnja storilčeve odgovornosti, nagibov, iz katerih je bil prekršek storjen, stopnja ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine) upoštevala kot olajševalna okoliščina pri odmeri sankcije. »V primerih, ko je prekršek storjen v olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala nobena škodljiva posledica, sme namreč prekrškovni organ in sodišče za prekršek namesto globe izreči opomin,« pojasnjuje Pirc Musar. Zagrožena globa za očitan prekršek znaša 200 evrov.

So pa v zavodu Danes je nov dan v kontekstu pritiskov na protestnike opozorili tudi na policijsko zaseganje napisov. »Selektivno zaseganje transparentov in popisovanje ljudi, ki naj bi nosili “sovražne” transparente, kot sta “smrt janšizmu” in “smrt fašizmu”, je izjemno problematično. Ironično je, da vladajoča stranka, ki je v preteklosti pogosto pridigala o svetosti svobode govora, se zgražala nad politično korektnostjo in zavračala preganjanje sovražnega govora, sedaj selektivno preganja transparente, ki naj bi šli čez neko arbitrarno določeno mejo,« izpostavljajo dvoličnost vladajoče politike in dodajajo: »Kljub temu da sta tako mariborsko kot ljubljansko tožilstvo glede parole “smrt janšizmu” že zavrnili pregon po uradni dolžnosti, saj ne gre za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, policija na protestih tovrstne transparente še vedno zasega. Še več – zasegati so začeli tudi transparente, ki “smrti” ali “janšizma” sploh ne omenjajo.«

Kako kriminalizirati petkove kolesarje

Nagrada okoljevarstvenikom: izlet na policijo in 583 evrov globe za spomin