Družba Lotrič Meroslovje je v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju prejela več kot 550 točk, Termoelektrarna Brestanica, ki je na javnem razpisu agencije Spirit Slovenija sodelovala v kategoriji podjetij z manj kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju, pa več kot 400 od skupaj možnih tisoč. Obe družbi sta prejeli mednarodno veljavni certifikat EFQM – Lotrič Meroslovje s petimi zvezdicami in Termoelektrarna Brestanica s štirimi, ki ga bosta lahko uporabljali tri leta. Lani je priznanje prejelo podjetje GKN Driveline, gazela savinjsko-zasavske regije 2018.

Jasen cilj: presegati pričakovanja

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih evropske nagrade za odličnost. Najvišje državno priznanje si je gazela Lotrič Meroslovje med drugim prislužila zato, ker lastniki in vodje med zaposlenimi širijo razumevanje poslanstva, vizije in strateških usmeritev ter z lastnim zgledom udejanjajo in razširjajo vrednote med zaposlenimi in navzven v odnosih z zunanjimi deležniki. S strateško usmeritvijo v inovativne lastne izdelke podjetje povečuje delež prihodkov od lastnih izdelkov in novih storitev ter že vrsto let vzdržuje status zdrave in finančno trdne ter stabilne organizacije z ustrezno kapitalsko strukturo in pozitivnim denarnim tokom. Finančni kazalniki v organizaciji nenehno rastejo ter celo presegajo postavljene cilje.

Ob prejemu priznanja je generalni direktor podjetja Marko Lotrič dejal: »Francoski filozof Montaigne je nekoč zapisal, da noben veter ni ugoden za ladjo brez cilja. Zato imamo v našem podjetju jasno postavljen cilj – presegati pričakovanja. Odločitev za model EFQM, ki med drugim ustreza tudi manjšim, razvijajočim se podjetjem, je bil več kot dobra odločitev, saj z njegovo pomočjo dosegamo odlične rezultate. Pomagal nam je tudi na poti razvoja do mednarodno uveljavljene skupine. To brez jasno začrtane voditeljske strukture in strategije ter seveda sodelavk in sodelavcev ter partnerstev nikakor ne bi bilo mogoče. Certifikat prepoznani v odličnosti po shemi EFQM je v Evropi dobro znan in nam je že pred osmimi leti, ko smo že pridobili potrditev odličnosti, predstavljal ključ do vstopa na trg zahodne Evrope. Certifikat poleg dejstva, da smo družinsko podjetje, pri naših partnerjih vzbuja občutek zaupanja in varnosti ter pogosto predstavlja tisto nekaj več, da se tehtnica prevesi na našo stran.«

Temelj za globalno konkurenčnost

Slovenija je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Kot je na podelitvi poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, je doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti neločljivo povezano z učinkovitostjo poslovanja in trajnostnimi strateškimi transformacijami, za kar bo ministrstvo letos namenilo predvidoma 12 milijonov evrov, pa tudi z digitalno transformacijo podjetij. »Na tem področju vzpostavljamo sistemski pristop k podpori podjetjem, za kar bo do konca finančne perspektive namenjenih 32 milijonov evrov. Vendar pa država lahko le ustvari optimalno gospodarsko okolje, kako se bodo podjetja razvijala, pa je odvisno od vodstva vsake organizacije posebej.«

»Mednarodno veljaven certifikat omogoča podjetjem večji ugled pri mednarodnih partnerjih in jim pomaga pri boljšem pozicioniranju na tujih trgih ter lažjem vključevanju v dobaviteljske verige,« je izpostavila Ajda Cuderman, direktorica Spirit Slovenija. Stroški pridobitve tovrstnega certifikata v tujini so v povprečju okoli 20.000 evrov, v Sloveniji pa stroške pridobitve certifikata in zunanjega ocenjevanja v celoti krije država. Spirit Slovenija je v zadnjem letu intenzivno spodbujal organizacije k uvajanju procesov doseganja poslovne odličnosti, svoje aktivnosti na tem področju pa je nadgradil s strokovno podporo in subvencijami za podjetja, ki bi se odločila stopiti na pot odličnosti. »Le s sistematičnim uvajanjem poslovne odličnosti v slovenske organizacije se lahko postavimo ob bok najkonkurenčnejšim gospodarstvom,« je sklenila Cudermanova.