Po podatkih Neka so med rednim remontom po njenem 30. gorivnem ciklu ob menjavi goriva izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme.

Ob ustaljenih remontnih posegih so z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so nuklearkini sistemi, strukture in komponente sposobni opraviti svojo nalogo, za remont - ta se je začel 1. oktobra - pa so pripravili več kot 4000 delovnih nalogov. Z več sto nadzornimi testi so preverili sisteme, strukture in komponente.

Pri remontu sodelovalo več kot 1400 zunanjih izvajalcev

Vsa dela so nadzirali delavci Neka, sicer pa so tem med remontom pridružili zunanji izvajalci iz Slovenije, Hrvaške in mednarodnega okolja. Pri remontu je sodelovalo več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev, kakovost opravljenih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost. Spremljale so ga tudi pooblaščene organizacije in po remontu podale strokovno mnenje.

Med večjimi remontnimi oz. vzdrževalnimi posegi so v Neku opozorili na zamenjavo 56 gorivnih elementov s svežimi, ki bodo zagotavljali vir energije za prihodnje poldrugo leto delovanja, ultrazvočni in vizualni pregled gorivnih elementov sredice novega gorivnega cikla, mehansko obdelavo prirobnice reaktorske posode, obsežen remont črpalke za odvod zaostale toplote, remont turbinskih ventilov, revizijo elektromotorja reaktorske črpalke, zamenjavo ene proge varnostne baterije, pregled opreme z metodo neporušnih preiskav, kemično in mehansko čiščenje uparjalnikov in barvanje notranjosti rezervoarja kondenzata.

Predsednik uprave Neka Stane Rožman je ob napovedi remonta ocenil, do bodo njegovi stroški predvidoma ostali na ravni prejšnjih remontov, ki so v povprečju stali približno 100 milijonov evrov, nuklearka pa bo omenjeni strošek pokrila sama.

V Neku proizvedeno električno energijo sta med remontom zagotovila njena upravljavca oz. za Slovenijo krška Gen energija.

Iz Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so sporočili, da so tudi elektrarne skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) uspešno nadomeščale izpadlo električno energijo. V skupini HSE so tako med 1. in 28. oktobrom proizvedli dobrih 600 gigavatnih ur električne energije, od tega dobro polovico oz. 312 gigavatnih ur šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, oba šoštanjska bloka pa skupaj pa 417 gigavatnih ur.