Skupina Gen s 1440 zaposlenimi je načrtovane rezultate v lanskem letu presegla za približno četrtino. Tako leto končuje z 2,2 milijarde evrov prometa in 48 milijoni evrov čistega dobička, krovna družba Gen energija pa z 207 milijoni evrov prometa in 26 milijoni evrov dobička, pri čemer so izpeljali za več kot 100 milijonov evrov investicij.

Te so bile večinoma usmerjene v varnostne in druge nadgradnje v krški nuklearki, začela se je tudi naložba v sedmi plinski blok Termoelektrarne Brestanica, našteva Martin Novšak, generalni direktor družbe Gen energija. V letu 2020, ki je leto brez remonta nuklearke, pričakujejo še boljše rezultate, dobiček v višini 54 milijonov evrov ter 2,4 milijarde evrov prihodkov. Skupina Gen sicer dosega do 40-odstotni delež v slovenski proizvodnji električne energije.

Novšak se seveda ni mogel izogniti vprašanjem o pomenu drugega bloka nuklearke, ki je za skupino ključen strateški projekt. »Prav gotovo so naše dejavnosti pripomogle k temu, da v slovenski prostor pritekajo informacije mednarodnih organizacij, ki izrazito poudarjajo pomen jedrske energije za dolgoročno zniževanje ogljičnega odtisa v svetu.« Doslej so po Novšakovih besedah v priprave na novo nuklearko vložili okoli 16 milijonov evrov, v kar je všteta tudi selitev vasi Vrbina, gradnjo nove nuklearke pa ocenjujejo na 5,2 milijarde evrov.

Po besedah poslovnega direktorja Gen energije Danijela Levičarja je novi blok nuklearke za Slovenijo potreben, izvedljiv in tudi ekonomsko upravičen. »V svetu se prepoznava potreba po jedrski energiji, do leta 2030 naj bi se delež jedrske energije v primerjavi z letom 2010 povečal za vsaj 100 odstotkov, do leta 2050 pa za 300 odstotkov. Za dolgoročno vzdržen razvoj Slovenija potrebuje nizkoogljično energijo. Zato mora jedrska energija dobiti svoje mesto v vseh strateških nacionalnih dokumentih,« dodaja Levičar.

Gradnja HE Mokrice jeseni?

Za letos poslovni direktor Gen energije napoveduje za 150 milijonov evrov naložb. Poleg nadgradnje varnosti krške nuklearke nadaljujejo pridobivanje dovoljenj za hidroelektrarno Mokrice in se pripravljajo na morebitni začetek gradnje, nadaljujejo gradnjo sedmega bloka brestaniške termoelektrarne, Savske elektrarne Ljubljana pa nadaljujejo odkupe in vlaganja v male hidroelektrarne.

»HE Mokrice po našem mnenju odgovarja na vse energetske izzive prihodnosti – je konkurenčen, brezogljični in obnovljiv vir. Zanjo imamo pripravljeno že vse, imeli smo tudi že razpise za opremo, imamo ljudi z izkušnjami in imamo lastne denarne vire. Pomembna je tudi zato, ker z njo kot zadnjo v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn povečujemo ekonomijo celotne verige,« pojasnjuje Novšak. Kot dodaja, bi jo po optimističnem scenariju lahko začeli graditi letos jeseni. »Nikakor se ne bomo umaknili iz projekta HE Mokrice, saj želimo verigo spojiti, prav tako na srednji Savi. Mokriška elektrarna bi morala biti, tako kot drugi blok nuklearke, strateški projekt države.«