Tehnični direktor Neka Mario Gluhak je povedal, da bodo ob standardnih remontnih posegih z nadzornimi testi preverili in zagotovili, da so nuklearkini sistemi, strukture in komponente sposobni opraviti svojo nalogo, za remont pa so pripravili več kot 4000 delovnih nalogov.

Vsa dela bodo nadzirali delavci Neka, sicer pa se bodo tem med remontom pridružili zunanji izvajalci iz Slovenije, Hrvaške in mednarodnega okolja. Pri remontu bo sodelovalo več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev, kakovost opravljenih del bo nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost. Spremljale ga bodo tudi pooblaščene organizacije in po remontu podale strokovno mnenje.

Med večjimi remontnimi oz. vzdrževalnimi posegi je Gluhak opozoril na zamenjavo 56 gorivnih elementov s svežimi, ultrazvočni in vizualni pregled gorivnih elementov sredice novega gorivnega cikla, mehansko obdelavo prirobnice reaktorske posode, obsežen remont črpalke za odvod zaostale toplote, remont turbinskih ventilov, revizijo elektromotorja reaktorske črpalke, zamenjavo ene proge varnostne baterije, pregled opreme z metodo neporušnih preiskav, kemično in mehansko čiščenje uparjalnikov in barvanje notranjosti rezervoarja kondenzata.

NEK ohranila najvišjo možno oceno

Predsednik uprave Neka Stane Rožman je ocenil, do bodo stroški remonta predvidoma ostali na ravni prejšnjih remontov, ki so v povprečju stali približno 100 milijonov evrov, nuklearka pa bo omenjeni strošek pokrila sama.

Nek je sicer po njegovih besedah od zadnjega remonta oz. zadnjih 18 mesecev delovala stabilno, ob izpolnjevanju visokih standardov jedrske industrije pa v omrežje do pred tednom oddala 8,38 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar je dober odstotek več od načrta.

Zadnji gorivni cikel je hkrati ocenil kot "izjemno uspešen iz vseh zornih kotov". Nek je sicer z letošnjim varnostnim pregledom ohranila najvišjo možno oceno in je uvrščena v prvi varnostni razred, je še opozoril Rožman.

V Neku so za STA pojasnili, da bosta tam proizvedeno električno energijo med remontom, glede na to, da gre za dolgoročno načrtovan poseg, zagotovila oz. nadomestila njena upravljavca oz. za Slovenijo krška Gen energija.