Na terenu so v začetku januarja izvedli sestanek, na katerem se je Ekogor, ki je koncesionar, zavezal, da bo težavo s smradom saniral do začetka pomladi. V teh dneh so se vnovičnem na sestanku med drugim srečali župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, direktor podjetja Ekogor Ivan Hrženjak in krajanka Nevenka Rajhman iz Spodnjega Plavža, ki so ugotovili, da se je stanje izboljšalo.

Hrženjak je povzel, da so v skladu z januarskimi zavezami težko frakcijo, ki je bila glavni vir težav s smradom, primerno termično obdelali pod zaprtimi boksi in jo nato obdelano odložili na deponijo. Lahko frakcijo, ki se je kopičila na lokaciji izven območja Cero Mala Mežakla, pa po novem odvažajo na druge lokacije, a se tu pojavlja težava, ker za njeno končno izrabo na ravni države ni rešitve.

»To rešujemo tako, da lahko frakcijo vozimo v center v Suhadolah, kjer jo baliramo,« je dejal Hrženjak. Kot je dodal, so imeli februarja zaradi vremenskih razmer težave s prevoznostjo dovozne poti na Malo Mežaklo, zato je bila frekvenca odvoza nižja od načrtovane. A je obljubil, da bodo to nadoknadili, pri tem jim bo pomagalo javno komunalno podjetje Jeko, ki je tudi sodelovalo na februarskem sestanku.

Mencinger je ukrepe pozdravil in podjetje Ekogor pozval, naj v nadaljevanju v celoti izpolni zaveze, ki jih je dalo.