Pred dnevi smo objavili, da naj bi Kranj in nekatere okoliške občine svoje odpadke zbirali, ljubljanska Snaga pa naj bi jih potem vozila v predelavo in odlaganje v ljubljanski center za ravnanje z odpadki na Barju. Mnogi so v predlaganih sklepih kranjskemu mestnemu svetu videli tudi potrditev, da sta v zelo dobrih odnosih kranjski župan Boštjan Trilar in ljubljanski Zoran Janković. Kot je za Dnevnik pojasnil direktor Komunale Kranj, ki je v 65-odstotni lasti kranjske občine, Marko Kocjančič, dokončna cena odvoza in predelave še ni znana. Znano pa je, da naj bi odpadke razvrščali in prekladali v kanjonu Zarice, ob čistilni napravi.

Ko so sosedje moderne čistilne naprave prišli na vsakoletno predstavitev raziskav o vplivih na okolje, je glavna tema postalo ravnanje z odpadki, krajani pa so jasno zavrnili možnost, da bi tam stal center za zbiranje in odvoz odpadkov. To ne preseneča, saj je civilna pobuda ob gradnji čistilne naprave dobila celo v pogodbi zapisano zagotovilo, da bo v Zarici zgolj čistilna naprava in nič drugega. »Zdaj nam skušajo vsiliti še prekladanje smeti in tovornjake…« je bilo slišati od prisotnih, ki so odločno zavrnili poskus komunale, da bi odpadke pred odvozom v Ljubljano vozila v Zarico. »Za nas take rešitve niso sprejemljive in glede na vsebino pogodbe z občino, ki je notarsko overjena in tudi jasno predvideva možnost odškodnine v primeru kršitve, smo že obvestili našega odvetnika,« je zatrdil Alojz Omejc in obenem opozoril, da (poskusno?) stiskanje odpadkov že poteka, in to brez obvestila krajanom v okolici.

Danes zvečer naj bi se sestal svet krajevne skupnosti Orehek - Drulovka, mestni svetnik NSi in sosed čistilne narave Drago Bajt pa je zagotovil, da bo odlok doživel normalno sprejemanje in o njem ta teden ne bodo odločali, ker je treba najprej preučiti vse okoliščine in tudi preveriti, ali so predlagane rešitve za Kranj ustrezne in najboljše.

Jesenice cenejše?

Čeprav naj bi svetniki jutri odločali tudi o sodelovanju Kranja v organih Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, do zdaj župan Trilar še ni postregel s številkami, ki bi potrdile, da je vožnja v Ljubljano cenejša od odvoza na jeseniško Malo Mežaklo. Zato je svetnik Jani Černe (SD) zahteval umik točke o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana in predlagal javni razpis, s katerim bi izbrali koncesionarja. Černe trdi, da je pridobil podatke za primerjavo med Malo Mežaklo in Ljubljano: »Predelava na Mali Mežakli bi stala 101 evro na tono, v Ljubljani pa 117 evrov. Tudi če dodamo prevoz, je po moji oceni jeseniška možnost cenejša.«

Nezadovoljstvo občanov Orehka in Drulovke, ki bodo v primeru odstopanja od posebne pogodbe prejeli odškodnino iz proračuna, je ena plat zgodbe z odpadki, druga pa nezadovoljstvo številnih svetnikov in strank z načinom sprejemanja tako pomembne odločitve. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da v bližini sporne lokacije pretovora stanujejo vsaj štirje mestni svetniki različnih strank. Za Dnevnik je sicer direktor komunale Kocjančič pojasnil, da ni mogoče natančno napovedati gibanja cen pri odpadkih, ker nanj vpliva več zunanjih dejavnikov.

Ljubljanskemu centru za delovanje s polno močjo sicer manjka odpadkov in tudi kranjski ne bodo zapolnili zmogljivosti. Vsekakor pa gre za dober posel tudi za ljubljansko Snago, ki naj bi stisnjene odpadke odvažala iz Zarice na Barje, kranjska komunala pa naj bi odpadke po novem le še zbirala in pripravila za odvoz.