Skoraj istočasno je rezultate poslovanja objavila tudi sama Pozavarovalnica Sava, kjer je bila objava zelo pozitivna. V družbi so v letu 2015 dosegli za 9,3 odstotka višji čisti dobiček kot leto prej, kar presega načrtovanega za skoraj 11 odstotkov. Razlog za nadpovprečne rezultate se skriva v segmentu premoženjskih zavarovanj v Sloveniji, kjer so dosegli največjo rast, predvsem na račun odličnih rezultatov Zavarovalnice Maribor. Tudi načrti za leto 2016 so zelo ambiciozni in apetiti hrvaškega Adrisa po Pozavarovalnici Sava so logični. Rezultate so objavili tudi v Petrolu, kjer so jim prihodki upadli za 5 odstotkov – kar je seveda logično zaradi bistveno nižje cene goriva. Ker pa je marža trgovca z gorivi praktično fiksna, je seveda pomembnejša količinska prodaja goriva, ki se je povečala za 6 odstotkov. Boljši rezultati so bili tudi na segmentu prodaje plina, elektrike ter toplotne energije. Vse to se je izrazilo v čistem dobičku v višini 65 milijonov evrov, kar je 8 odstotkov več kot preteklo leto. Objavljena je bila tudi predlagana dividenda v letošnjem letu v višini dobrih 11 evrov, kar pri trenutnem tečaju prinaša štiriodstotni dividendni donos.