Izredni profesor Klavdij Logožar se je minuli teden – po več kot trimesečni odsotnosti – vrnil z bolniškega dopusta. Načrt, da bi ob vrnitvi vsaj začasno spet zasedel funkcijo dekana Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) Univerze v Mariboru, mu je spodletel. Logožarjevo zahtevo za varstvo zakonitosti je namreč zavrnilo tako mariborsko delovno sodišče kot tudi prizivna višja sodna instanca.

Razvpiti dekan EPF je bil v staležu od začetka oktobra, potem ko mu je nezaupnico izrekel akademski zbor fakultete, rektor Igor Tičar pa mu je vročil odločbo o razrešitvi s funkcije. Naloge dekana kot vršilec dolžnosti od takrat opravlja Davorin Kračun. Primopredaje zaradi odsotnosti predhodnika ni mogel opraviti. Vstop v dekansko pisarno si je Kračun zakonito omogočil šele v prisotnosti odvetnika.

Logožar na bolniškem dopustu očitno ni miroval. Na mariborsko delovno sodišče je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in tudi tožbo zoper rektorjev sklep. Tožba po neuradnih podatkih obsega več kot sto strani, v njej pa naj bi pritožnik med drugim zatrjeval, da sporna študija, ki jo je leta 2009 prodal Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ni identična diplomskemu delu študentke EPF.

Ta argument ni nov. S potvorjeno različico strokovne študije se je Logožar že skušal izogniti nezaupnici akademskega zbora. Kot smo tedaj razkrili, v arhivih Darsa obstaja samo ena verzija sporne študije. In to je tista, ki smo jo v Dnevniku razkrili 24. julija lani.

Klavdij Logožar je leta 2009 s plagiatorstvom zlorabil svoj profesorski položaj, ko je za Dars izdelal strokovno študijo o avtocestnih podsistemih. Vsebino te študije je v celoti prepisal iz diplomskega dela študentke EPF, ki ji je bil mentor. Študija, za katero mu je Dars plačal 24.000 evrov, je zatem za več let poniknila v neznano, do nje so se šele konec lanskega let dokopali kriminalisti in zaznali sum kršitev materialnih avtorskih pravic študentke EPF. Vendar kazenske ovadbe niso vložili, ker se je izkazalo, da je kaznivo dejanje medtem že zastaralo.

Vodstvo univerze ni nikoli sprožilo disciplinskih postopkov, s katerimi bi zaradi razkritih hudih kršitev skušalo prekiniti delovno razmerje z Logožarjem. Zato bivši dekan ostaja izredni profesor za področje mednarodne ekonomije in tudi član senata EPF. Obenem še opravlja dve vodstveni funkciji na fakulteti, in sicer je predstojnik inštituta za transport in poslovno logistiko ter predstojnik študijske smeri mednarodna poslovna ekonomija.