»Za odgovore na vaša vprašanja se obrnite na Dars in naj vam omogočijo vpogled v poslovno dokumentacijo,« nam je prejšnji mesec predlagal Žan Jan Oplotnik, prorektor Univerze v Mariboru, ko smo si prizadevali razsvetliti njegovo vlogo v postopku naročanja študije, ki jo je leta 2008 za Dars spisal oziroma prepisal Klavdij Logožar. Dnevnik je sledil predlogu in v Darsovem arhivu našel dokaz, da je Oplotnik odigral ključno vlogo pri sprožitvi spornega posla.

Spisal zahtevek za nakup in zagotovil denar

Naj spomnimo, da je Oplotnik ob razkritju afere Logožar vztrajno zavračal trditev, da je bil on »idejni vodja« naročila študije. Oplotnik je tudi odločno zanikal, da bi kot namestnik predsednika uprave Darsa samostojno dajal kakršna koli navodila za izpeljavo javnega naročila. »Ne trdim, da nisem imel z naročilom nič, saj smo naročilo kot uprava Darsa potrdili, predhodno pa gotovo o njem razpravljali na kolegiju direktorjev za posamezna področja, saj je to običajna procedura,« je zapisal.

A izkazalo se je, da je imel Oplotnik v tem naročilu vse prej kot stransko pasivno vlogo. »Zahtevek službi za nabavo Darsa za izvedbo postopka oddaje javnega naročanja« je naslov dokumenta, ki ga je 13. februarja 2008 spisal in podpisal Oplotnik. V njem naroča izdelavo študije upravljanja avtocestnih prometnih podsistemov. Izvedbo javnega naročila je obrazložil v treh odstavkih. Namen in cilj študije naj bi bil med drugim analizirati smiselnost javno-zasebnega partnerstva na področju upravljanja avtocestnih podsistemov, »predvsem z ekonomsko-finančnega, kakor tudi s pravno-organizacijskega vidika«. Oplotnik je tudi samostojno podpisal izjavo, da ima Dars zagotovljenih 30.000 evrov za naročilo študije.

Oplotnikov zahtevek je zatem potrdila uprava, ki ji je predsedoval Tomislav Nemec. Dars je povabil k naročilu tri ponudnike: Inštitut za logistiko in transport Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, ki ga je vodil Klavdij Logožar, Inštitut za gospodarsko svetovanje ICDR in Jakomin Svetovanja, k. d. Dars je prejel le eno ustrezno ponudbo – Logožarjevo. V imenu inštituta je bil pripravljen naročilo opraviti za 22.916 evrov.

V Darsovi službi za nabavo so 25. aprila 2008 sprejeli sklep, da pogodbe ne bodo podpisali. »Naročnik naročila ne bo oddal, ker je po raziskavi tržišča med ponudniki ugotovil, da je mogoče doseči nižjo ceno,« piše v dokumentu, ki sta ga pripravili Laura Komparič in Andreja Nagode iz Darsove službe za nabavo, podpisal pa ga je Nemec. Sočasno se je uprava Darsa strinjala, da je treba sprožiti nov postopek naročanja. Direktor projekta naročila je postal Oktavijan Aram, skrbnica pa Alenka Košič.

Novoustanovljeno samostojno podjetje z veliko referencami

Dars je tokrat izbral pet potencialnih ponudnikov. Povabili so družbe Ceeris, Ipmit in Jakomin svetovanja, Inštitut za transport in poslovno logistiko EPF in Logožarjev svetovalni biro za logistiko KLT. Med referencami biroja KLT, ki ga je Logožar ustanovil komaj mesec dni pred tem, je navedel podjetja Lip Bled, Danfoss, Elan, DZS, Semenarna, Topdom...

Uprava Darsa je 13. junija 2008 obravnavala obvestilo o oddaji javnega naročila Logožarju v vrednosti 24.000 evrov. Osnovni namen, zaradi katerega so šli v ponovljeni razpis (nižja cena), ni bil dosežen. Kljub temu sta se s podpisom pogodbe strinjala tako Nemec kot Oplotnik. Edino član uprave Darsa Aleš Hojs je glasoval proti.

»Glede na dejstvo, da sta kar dva ponudnika, ki sta bila cenovno ugodnejša od izbranega, umaknila svoji ponudbi (Ceeris in inštitut EPF, op. p.), sem zahteval, da se jima unovči garancijo za vrednost ponudbe,« je svoje nasprotovanje utemeljil Hojs. Po njegovih besedah mu je Oplotnik pojasnil, da garancij niso zahtevali. »V vseh drugih postopkih se instrument garancij vedno zahteva,« je opozoril Hojs.

Logožar je v svoji ponudbi napovedal, da bodo pri pisanju študije sodelovali štirje strokovnjaki. Poleg sebe je navedel še predavatelja na EPF Antona Ogorelca, tedanjega svetovalca Darsa Petra Kunstiča in logistika Romana Jarca. Logožar je naročeno študijo izročil bistveno pred rokom. To ni presenetljivo, saj se je izkazalo, da jo je od začetka do konca prepisal iz diplomskega dela študentke EPF, katere mentor je bil.

O uporabi študije ni nikakršnih sledi

Čeprav med avtorji oddane Logožarjeve študije ni bil naveden nihče izmed napovedanih sodelavcev, na Darsu niso imeli pripomb nad prejetim izdelkom. Prav tako jih ni zmotilo, da vsebina študije sploh ni ustrezala izvirnemu naročilu. Zadnja arhivirana pisna sled o tem poslu je kratek zapisnik o opravljeni storitvi, ki ga je podpisal Aram. V njem piše: »Izdelek – študija ustreza naročilu.« Oplotnik je Dnevniku večkrat zatrdil, da so na Darsu na podlagi te študije pripravili določene dokumente o prihodnjem razvoju Darsa, ki jih je obravnaval tudi nadzorni svet. Skušali smo preveriti to trditev mariborskega prorektorja in predavatelja na EPF. Vendar v arhivih Darsa ne obstaja kakršen koli dokument, ki bi jo potrjeval ali zanikal. O uporabi študije ni nobenega shranjenega zapisa. Originalna kopija študije, ki je leta 2009 – po zamenjavi uprave – izginila neznano in je na Darsu niso mogli najti, zdaj pa je vendarle shranjena v arhivu, deluje skoraj nedotaknjena. Kot da je ni prelistal nihče.