To je Igorja Tičarja opazno razburilo. Arogantno je začel razpredati o tem, da ne bo dovolil medijem, javnosti ali komur koli drugemu, da bi pritiskal nanj in diktiral njegove poteze. Vztrajal je pri trditvi, da ravna v skladu z zakoni in statutom. »Postopki bodo izpeljani pravočasno, smo natančno v tistih zakonskih okvirih, ki jih moramo izpolniti. Zadeva je praktično pred koncem,« je napovedal Tičar in potožil, ker je v tej zadevi omadeževana mariborska univerza, nakar se je umaknil v kabinet, ne da bi dal izjavo za medije, ki jo je prej obljubil. Iz rektorata so kasneje sporočili, da se bo rektor 30. septembra sestal z Logožarjem in mu ponudil priložnost, da se izreče o razlogih za razrešitev.

Protest zoper rektorjevo mencanje

»Protestiramo zoper mencanje rektorja, zaradi česar univerza že dva meseca trpi,« je včerajšnji protest utemeljil Friderik Klampfer s filozofske fakultete. Buren odziv rektorja ga ni presenetil. »Očitno izgublja potrpljenje z javnostjo in mediji, pred katerimi beži.«

Danes je minilo natanko 60 dni od razkritja afere Logožar. Takrat sta javnost in Tičar izvedela, kaj je profesor ekonomsko-poslovne fakultete zagrešil leta 2008. Kako je zlorabil svoj profesorski položaj in kako je kršil materialne in moralne avtorske pravice svoje študentke s tem, ko je v študiji, za katero mu je Dars plačal 24.000 evrov, praktično v celoti prepisal njeno diplomsko delo.

Že nekaj časa se širi očitek, da na univerzi zavlačujejo s postopki zato, da dekanu ne bi mogli izreči redne odpovedi delovnega razmerja. Ta očitek se napaja iz sosledja številnih nenavadnih potez odgovornih v rektoratu.

Po razkritju afere so se tam sprva izvijali z izgovori, da dekan ekonomsko-poslovne fakultete ni plagiator, temveč da gre kvečjemu za civilnopravdno razmerje med Logožarjem in študentko fakultete, katere mentor je bil leta 2008 pri njenem pisanju diplomskega dela.

Konec julija je sicer sledil navidezni preobrat, ko je Tičar pozval Logožarja k odstopu, vendar je ta poziv zavrnil. Rektor po tem ni sprožil postopka razrešitve dekana na podlagi mnenja senata ali upravnega odbora fakultete, temveč je želel, da naj mu razrešitev predlaga akademski zbor fakultete.

Sindikat: Rektor zavlačuje

Predsednik akademskega zbora Davorin Kračun je zbor sklical šele 2. septembra. Člani so večinsko podprli razrešitev dekana. Nakar so se na relaciji rektorat–fakulteta zgodili številni nenavadni administrativni zapleti, ki so jih v Visokošolskem sindikatu Slovenije komentirali z oceno, da rektor načrtno zavlačuje z odločitvijo.

Zakaj je pomemben podatek, da je od afere minilo 60 dni? Zakon o delovnih razmerjih določa, da sme delodajalec v primeru, če ima krivdni razlog za redno odpoved delovnega razmerja vse znake kaznivega dejanja, podati odpoved pogodbe o zaposlitvi najkasneje v 60 dneh od takrat, ko je izvedel za delikt.

V zvezi z očitkom zavlačevanja smo rektoratu postavili več vprašanj. Nanje smo prejeli kratek odgovor: »Rektor Univerze v Mariboru je prejel vso potrebno dokumentacijo o izredni seji akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, ki je rektorju predlagal razrešitev dekana. Skladno s statutarnimi določili in veljavno zakonodajo je začel potrebne postopke.«

Četudi bi se domneva o naklepnem zaviranju postopkov nekoč izkazala kot utemeljena, je treba poudariti, da bi bili vsi ti hipotetični manevri nepotrebni. Morebitna redna odpoved delovnega razmerja namreč skoraj zagotovo ne bi vzdržala sodne presoje, čeprav so kriminalisti v Logožarjevem deliktu zaznali sum storitve kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic. Pregon kaznivega dejanja je namreč lani zastaral.

Nima pa zastaralnega roka moralna odgovornost Logožarja. »Opraviti imamo s človekom, ki je prekršil temeljna pravila profesorskega dela. Zlorabil je zaupanje, kršil je avtorske pravice, zagrešil je plagiatorstvo. Pravzaprav je storil tatvino,« je opozoril Victor Kennedy, profesor na mariborski filozofski fakulteti. »Če ga ni mogoče disciplinirati zaradi takšnih prestopkov, bi to pomenilo, da sme zagrešiti kar koli,« je dodal.