Nedavno sprejetje etičnega kodeksa Univerze v Mariboru, ki zaposlenim zapoveduje dolg seznam moralnih standardov, izpade kot slaba šala ob napovedanem preizkusnem predavanju, ki bo jutri dopoldne potekalo v predavalnici Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (EPF). Občinstvu EPF se bo namreč predstavil Riko Novak, doktor pravnih in ekonomskih ved. Novak je moral pred osmimi leti zapustiti fakulteto. Imel je registrirano spletno stran www.moja-diploma.si, na kateri so ponujali pisanje seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog s področja družboslovnih ved. Cene so se gibale od 100 do 1500 evrov.

Spletni forumi so tedaj razkrivali, da je lastnik spletne domene Riko Novak, demonstrator pri predmetu izvedbeni menedžment. Ko je tedanji dekan EPF Samo Bobek izvedel za sporno spletno stran, ga je poklical na zagovor. Po Bobkovih besedah mu je Novak svoje početje priznal in v njem ni videl nič slabega, dodal je celo, da mu kdaj kakšno diplomo napiše kakšen sodelavec EPF. »Ne vem, ali me je hotel zgolj dražiti. Ker sem takrat konsolidiral težave na fakulteti in nisem želel nove afere, njegovih trditev nisem raziskoval,« nam je povedal bivši dekan EPF. Je pa prekinil vsakršno sodelovanje z Novakom, ki je izbrisal svoj s.p. Supremus, spletna stran pa je izginila iz medmrežja.

Podjetno pisanje diplom je kaznivo dejanje

Novak bi tedaj utegnil doživeti še hujše težave, če bi ga EPF ovadila. Kupo-prodaja diplomskih in podobnih nalog je namreč kaznivo dejanje. Tistemu, ki kot tržno blago za drugega spiše doktorsko disertacijo, magistrsko, diplomsko, izpitno, maturitetno ali seminarsko nalogo ali sestavi za drugega kakšno drugo pisno nalogo, potrebno za pridobitev izobrazbe, grozi do tri leta zapora. Enaka kazen je zagrožena tudi kupcu diplom.

V letih osorej je domnevni prodajalec diplom doktoriral na celjski fakulteti za komercialne in poslovne vede in na evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Letos si je zaželel vrniti se na Univerzo v Mariboru. Njegove ambicije očitno podpira vrh univerze, saj ga je med drugim oprostil plačila stroškov habilitacijskih postopkov.

Navkljub (neformalni) podpori rektorata se je habilitacijski proces poleti zataknil. Najprej na katedri za podjetništvo in ekonomiko EPF, ki je morala obravnavati vlogo za izvolitev Novaka v naziv docenta za področje podjetništva. Novak je v svoji vlogi navajal, da želi brezplačno izvolitev zaradi potreb fakultete za turizem s sedežem v Brežicah. Predstojnik katedre Miroslav Rebernik je v zvezi s tem pisal dekanu fakultete Boštjanu Brumnu in ga vprašal, pri katerih predmetih naj bi sodeloval Novak. Izkazalo se je, da je bila navedba v Novakovi vlogi lažna. Fakulteta namreč ne namerava angažirati Novaka kot predavatelja ali mu ponuditi zaposlitve ali pogodbenega sodelovanja.

Univerza se požvižga na moralno-etične pomisleke

Senat EPF je zatem sklenil, da zaradi znanih dogodkov iz leta 2007 ne more imenovati komisije, ki bi obravnavala Novakovo izvolitev. Od rektorata so zahtevali predhodno mnenje, ali je 33-letnega Novaka sploh sprejemljivo imenovati v naziv, še posebej z moralno-etičnega vidika.

Vendar vodstvo univerze očitno nima moralnih pomislekov. Od senata fakultete je znova zahtevalo, naj nadaljuje postopek. Senat EPF je zaradi tega navodila na novembrski seji imenoval habilitacijsko komisijo, jutri pa bo gostil predstavitveno predavanje Novaka, ki je sestavni del postopka v procesu imenovanja v naziv visokošolskega učitelja.

Iz rektorata so nam sporočili, da lahko prošnjo za izvolitev v naziv vloži kdor koli, izpolnjevanje pogojev pa se ugotavlja v postopku habilitacije. Uspešen habilitacijski postopek je popolnoma neodvisen od postopka zaposlitve in univerzi ne nalaga zaposlitvene obveze, so zapisali. Da Novaka na univerzi čaka služba, pa je mogoče sklepati iz 353. člena statuta univerze, na podlagi katerega je glavni tajnik univerze Teodor Lorenčič oprostil Novaka plačila stroškov. Ta ugodnost je namreč dopustna samo pod pogojem, če je habilitacija kandidata nujno potrebna za izvedbo študijskega procesa. Na kateri fakulteti poteka ta proces, niso razkrili.

Zakaj Novak uživa podporo rektorata? Ne kaže zanemariti dejstva, da je poslovno povezan s prorektorjem univerze Žanom Janom Oplotnikom. Novak je soustanovitelj Mariborskega podjetniškega centra MPC. Med ustanovitelji zasebnega zavoda je tudi inštitut Iris, katerega ustanovitelj je Oplotnik, tisti nekdanji podpredsednik uprave Darsa, ki je leta 2008 sprožil postopek naročanja študije o avtocestnih podsistemih. Študijo, ki je v celoti prepisana iz diplomskega dela študentke EPF, je spisal Klavdij Logožar, Oplotnikov dolgoletni predavateljski kolega.