V generaciji gazel, ki so bile finalistke izbora v letu 2010, so izstopali Krka, KLS in SEC, šesterico finalistov so dopolnjevala podjetja Avtenta, ROTO Pavlinjek in Seaway Group. »Znani smo po tem, da se znamo na trgih hitro prilagoditi razmeram, hkrati pa se zavedamo, da je bolj kot vse drugo ključnega pomena prodati izdelke kupcu. Če tako deluješ, uspeh ne more izostati,« je komentiral Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, ki je v tistem letu ustvarila dobrih 890 milijonov evrov prometa, indeks rasti dobička med letoma 2004 in 2009 je bil 267, prodaje pa 207. Letos naj bi prodaja dosegla že 1,26 milijarde evrov, dobiček pa naj bi bil na ravni lanskega, to je okrog 166 milijonov evrov.

Srebrna gazela KLS je tega leta že kazala, da gre po poti do zlate gazele. »Kaže, da bomo prodajo res povečali za 40 odstotkov, dobro pa nam kaže tudi za naslednje leto. V teh dneh smo dobili pozive s Kitajskega, naj tudi tam odpremo podjetje.

Seveda bi se lahko odločili, da smo lokalno, evropsko orientirano podjetje, ampak mislim, da to ni dobro za prihodnost podjetja. Kitajska, Indija, Japonska so namreč največji avtomobilski trgi,« je tedaj razmišljal direktor Bogomir Strašek. Samo letos je KLS v povečanje zmogljivosti in razvoj novih proizvodov vložil skoraj 14 milijonov evrov, dvignil število zaposlenih na skoraj 240, pričakovani prihodki pa naj bi prvič presegli 40 milijonov evrov. jpš