Leta 2010 se je namreč na Križajevo posest nad Tržičem v smeri Ljubelja privalilo s pobočja več skal, težkih nekaj ton, ki so poškodovale tudi njegove objekte. Po njegovem mnenju je bila to krivda občine, ki ni uredila pobočja, zdaj pa so na kranjskem sodišču dosegli poravnavo. Občina Tržič bo tako še letos izvedla javno naročilo za ureditev strmine nad Križajevo hišo (pod njo so tudi drugi objekti) v višini do 80.000 evrov in uredila tisto, kar je po zakonu dolžna. Križaj se je odpovedal prej zahtevani odškodnini, pri sanaciji stanja pa bo sodeloval tudi sam na zemljišču, ki je njegova last. šu