Zlasti tisti, ki morajo za poslovne prostore plačevati visoko najemnino in jim ob koncu meseca ne ostane niti za plačo, so bili zelo zaskrbljeni in so opozarjali, da bi jim občina kot investitorica projekta morala povrniti poslovno škodo, sicer bodo propadli. Podobna zgodba se je zgodila tudi podjetnikom na Starem trgu v Slovenskih Konjicah, kjer občina že več kot dve leti obnavlja ulico. Povezali so se med sabo in zahtevali izplačilo odškodnine, ki pa jo je občina zavrnila. Ker so bili prepričani, da se jim je zgodila krivica, so najeli odvetnika Primoža Pokliča in napovedali tožbo.

Obnova trga brez gradbenega dovoljenja

Poklič je namreč prepričan, da bi morala občina kot naročnik projekta zagotoviti, da tretje osebe, torej obrtniki in podjetniki, zaradi gradbenih del ne bi imeli škode. Ko so gradbinci kopali ulico, je na Starem trgu vladal pravi kaos. Ljudje so ostali brez nadomestnih parkirnih prostorov, dostop do lokalov in trgovin je bil močno oviran, povsod je ropotalo in se prašilo. Ljudje so se gradbišču raje na daleč izognili, dobiček prizadetih podjetnikov pa je bil vse manjši. Nekateri so obupali in lokale zaprli, drugi še vedno vztrajajo in upajo na boljše čase.

Poklič tudi opozarja, da občina Slovenske Konjice pred začetkom urejanja Starega trga od lastnikov ali uporabnikov nepremičnin ni pridobila soglasja za izvajanje del, čeprav je že pri izdelavi projektov vedela, da bodo zaradi gradnje, hrupa in prahu težko opravljali svoje delo ali pa ga sploh ne bodo mogli. Sporno se mu zdi tudi to, da se je občina gradbenih del lotila brez gradbenega dovoljenja oziroma kar na podlagi lokacijske informacije.

Sprva je mislil, da se bo lahko z občino pogodil po mirni poti, kar bi bilo najhitreje in tudi najceneje. Sodni postopki se lahko vlečejo več let in za sabo potegnejo ogromne stroške. Tudi vodilni na občini so sprva menili, da bi bila takšna rešitev najbolj pametna. Obe strani sta se zato že lani dogovorili, da bodo po izračunu nastale škode sedli za skupno mizo in podpisali izvensodno poravnavo. Ko pa so na občini videli, kakšno odškodnino pričakujejo obrtniki, so vse zahtevke zavrnili. Izgovarjali so se, da občina ne more odgovarjati za nastalo škodo, ker gradbena dela izvaja podjetje Ceste mostovi Celje (to podjetje obnavlja tudi mestno jedro v Celju) in da je bil projekt že vnaprej zasnovan tako, da bo potekal tri leta, ker sicer ne bi dobili evropskih sredstev. Občina tako ni priznala škode, ker se Stari trg obnavlja v javno korist. Takšno pojasnilo je prizadete podjetnike še bolj razjezilo. Še bolj pa so bili jezni, ko se je občina začela izgovarjati, da so podjetniki zaslužili manj zaradi globalne finančne krize in ne zaradi gradbenih del na ulici.

Ni bila kriva obnova, ampak globalna finančna kriza

"Gre za pravno in dejansko zmotne oziroma napačne argumente, ki so več kot očitno namenjeni zgolj zavlačevanju postopka," je prepričan Poklič. Po njegovem mnenju bi bilo najbolj pošteno, če bi se občina Slovenske Konjice zgledovala po nekaterih drugih občinah, ki so v mestih obnavljale ulice in so se že pred začetkom gradbenih del s podjetniki dogovorile o načinu izračuna in o rokih za povrnitev škode ter te stroške upoštevale kot del celotnega projekta.

Medtem pa so v odvetniški družbi Kac & odvetniki iz Maribora, kjer zastopajo občino Slovenske Konjice, odškodninske zahtevke v celoti zavrnili, med drugim zaradi javne koristi, ki bo nastala zaradi obnove Starega trga. Pojasnili so, da gre pri obnovi Starega trga za investicijsko-vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni, da so namenjena tudi vzpodbujanju drobnega gospodarstva občine. Kadar so investicijska gradbena dela izvedena skladno z zakonom o javnih cestah in zakonom o graditvi objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja in tudi ne soglasja solastnikov oziroma uporabnikov poslovnih objektov. V odvetniški družbi Kac so zato prepričani, da občina za škodo, ki naj bi jo utrpeli podjetniki, ni krivdno, še manj pa objektivno odgovorna.

Kdo ima v tem primeru prav, bo odločilo sodišče, če bodo podjetniki tvegali dodatne stroške in se odločili za tožbo na sodišču.