S tem pa težav ni konec. Tik pred dokončanjem je namreč ajdovsko Primorje, ki je bilo glavni izvajalec del, končalo v stečaju, delavci pa so zapustili gradbišča že pred tremi tedni, ko so začeli stavko. Kot pravi vodja projekta Kocerod Ivan Plevnik iz Regionalne razvojne agencije Koroška, so tehnični pregled na srečo že opravili, uporabnega dovoljenja pa še vedno nimajo.

"Nekaj objektov je ostalo nedokončanih, poleg tega pa bi bilo treba - zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ob tehničnem pregledu - opraviti še nekaj manjših gradbenih del. Gre za nedokončan železniški prehod Zmes na Prevaljah in nedokončan priključek na glavno cesto v Mislinjski Dobravi. Težave nastajajo, ker s strani Primorja nimamo zagotovljenega nobenega vira financiranja več in praktično se že tri tedne ne dogaja nič," pravi Plevnik. Dodaja, da bodo zato za dokončanje omenjenih del morali objaviti nov razpis in poiskati nove izvajalce. "Uporabno dovoljenje namreč lahko pridobimo šele, ko bodo dokončani vsi objekti in odpravljene vse pomanjkljivosti. Trenutno pa še pridobivamo tudi različna okoljevarstvena dovoljenja," pojasnjuje Plevnik.

Prav tako pa še ni zgrajeno odlagališče za preostanek komunalnih odpadkov z vsemi spremljajočimi objekti. Tudi za to bodo morali iskati novega izvajalca. Na srečo lahko odpadke za zdaj še odlagajo na starih odlagališčih na Koroškem, ki še niso polna, medtem ko bodo novo odlagališče poskušali dokončati do konca leta. "Sicer pa smo tako in tako zaprosili za podaljšanje vseh rokov za dokončanje," pravi Plevnik, ki se zaveda, da ga šele zdaj čaka prava vojna z živci. "Odprtih investicij imamo za okoli 800.000 evrov," ocenjuje. V prihodnjih dneh pričakuje tudi obisk stečajnega upravitelja, ki pa bo poskušal iskati predvsem koristi za Primorje.

Na drugi strani se v novem regijskem centru srečujejo s precejšnjimi težavami pri sortiranju odpadkov, ki jih zberejo koroška komunalna podjetja. Korošci so za zdaj pri ločevanju odpadkov še precej malomarni. "Ljudje med biološke odpadke odlagajo tudi ostanke hrane, ki mednje ne sodijo. Zato bomo morali v prihodnosti še veliko postoriti na področju ozaveščenosti ljudi. Zavedamo se, da cilja ne bomo dosegli čez noč in da bo potrebnega tudi veliko opozarjanja," pravi Plevnik. Morda pa bodo zalegle kazni, ki jih inšpektorji že izrekajo. In tudi bolj nadzorujejo, kaj vse ljudje odvržejo v zabojnike, in jih na nepravilnosti tudi opozarjajo.