Z revizijo so se že seznanili občinski svetniki, tisti iz vrst SDS pa posebej izpostavljajo drastično zvišanje cene gradnje športne dvorane z 1,2 na 5,5 milijona evrov.

Revizija podjetja EBM iz Ljubljane sicer razkriva, da zaposleni niso bili dovolj usposobljeni za izvajanje postopkov in investicij ter da naj bi pri oddaji del kršili zakon o javnih naročilih. Revizorji so ugotovili celo to, da se je "izgubila" gradbena knjiga za gradnjo športne dvorane, ki jo je gradil škofjeloški Tehnik.

Občina je nekatera gradbena dela kljub veliki vrednosti podjetju oddala kar s pogajanji in brez predhodne objave. Pogodbe, ki so jih podpisali, so odstopale od razpisnih pogojev. Nekatera dela so nato zgolj navidezno izvzeli iz pogodb, pozneje pa so odgovorni podpisovali anekse, ki so naložbo precej podražili. Izvajalec pa naj ne bi v celoti upošteval niti pogodbenih določil.

Pri Sokolskem domu je občina neprimerno ravnala z državnim denarjem, saj je iz razvojnih virov pridobila 1,24 milijona evrov, a ker je kasneje kršila postopek oddaje ključavničarskih del, je služba vlade za lokalno samoupravo predlagala odstop od pogodbe.

Župan Miha Ješe je že dejal, da bodo zaradi izginotja gradbene knjige pri gradnji športne dvorane podali ovadbo zoper neznanega storilca. Prav tam je bilo največ napak. Projekt se je izvajal v treh fazah, po tem, ko je prvo fazo dobil Tehnik, je drugi dve dobil kar na podlagi pogajanj in ker je bil celo koordinator za podizvajalce, je dobival celo provizijo.

Revizijska hiša zdaj predlaga občini, naj naprej poskrbi za strokovno usposabljanje zaposlenih in dosledno spoštovanje zakonodaje.