Mariborska knjižnica še vedno čaka na gradbeno dovoljenje Začetek obnove osrednje enote Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu se zaradi različnih zapletov prestavlja iz meseca v mesec. Kljub drugačnim napovedim še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prvo fazo projekta, na občini pa njegovo izdajo po novem napovedujejo za september. Kdaj bi se lahko začela gradnja, ni znano. "Trenutno poteka postopek izdaje gradbenega dovoljenja za prestavitev in zaščito vodov javne gospodarske infrastrukture in izvedbo osnovne podgradnje z gradbeno konstrukcijo. Če stranke na vplivnem območju gradnje ne bodo imele pripomb, je pričakovati izdajo gradbenega dovoljenja v mesecu septembru," so včeraj sporočili z mariborske občine. sta