FRANTAR NE VE, KOLIKO TOŽB ŠE ČAKA

V primeru omenjenih Orionovih strank je šlo za pogodbi "prodam in kupim takoj nazaj". Tovrstni posli so v drugih evropskih državah zelo pogosti in tudi pri nas niso prepovedani, gre pa za dva ločena pravna posla. Vrhovno sodišče je tovrstni tožbeni zahtevek dobilo prvič in kot je povedal vrhovni sodnik Anton Gašper Frantar, je za zdaj tudi edini. Koliko tožb tistih, ki so nasankali v aferi Orion, je še na okrajnih, okrožnih ali višjih sodiščih, ni vedel povedati.

Poglejmo primer, ki so ga obravnavali na civilnem oddelku vrhovnega sodišča. Vojko Kunčič je zašel v finančno stisko in je iskal posojilo. Po daljših pogajanjih ga je dobil pri Orionu, ki je pristal na kreditiranje s sklenitvijo dveh povezanih pogodb. Kunčiči so bili solastniki dveh parcel, hiše in poslovne stavbe v Naklem. Z Orionom so junija 1999 sklenili prodajno pogodbo in kot ceno zapisali tolarsko protivrednost takratnih 151.420 nemških mark. Julija istega leta so podpisali še pooblastilo Orionovemu uslužbencu Alešu Alojzu Rusu, da lahko v njihovem imenu in za njihov račun podpiše prodajno pogodbo in kupno pogodbo s pridržkom lastninske pravice oziroma izvršljiv notarski zapis za nepremičnine. Podpisniki pogodb so se dogovorili, da bodo kupci kupnino plačali solidarno v 120 mesečnih obrokih po 1261 mark v tolarski protivrednosti. Tožnik je plačal deset obrokov kupnine, potem pa je zašel v težave. Podjetje je prosil za odlog, vendar se niso uspeli sporazumeti.

Tožniki so najprej vložili civilno tožbo na okrožno sodišče v Kranju, ki je njihove tožbene zahtevke zavrnilo. Menilo je, da je šlo pri obeh pogodbah za svobodno voljo strank in da sta bili pogodbi, tako kot zahteva zakon, napisani v obliki notarskega zapisa. Enako je menilo tudi višje sodišče v Ljubljani. Vendar tožniki niso odnehali in so zahtevali revizijo na vrhovnem sodišču. To je tožnikom delno ugodilo. Zahtevek tožnikov za stroške davka in notarja je zavrnilo, ker ti niso dosegli milijona tolarjev, saj revizija pod tem zneskom ni dovoljena. Ker je vrhovno sodišče odločilo, da sta pogodbi nični, pomeni, da je treba zadeve vrniti v prvotno stanje. Skratka, Orion bi moral tožnikom vrniti nekaj manj kot 15 milijonov tolarjev, s tem, da sta parceli in obe stavbi spet njihovi, in še stroške revizijskega postopka, ki znašajo 179.520 tolarjev.

ORION NA USTAVNO SODIŠČE

Na vprašanje, ali je res, da gre pri sodbi za spreminjanje sodne prakse, kot vrhovnemu sodišču očita pravni zastopnik družbe Orion, odvetniška družba Čeferin, je Frantar odgovoril, da so trditve o odstopanju sodbe od sodne prakse "vsaj vprašljive". To je po Frantarjevih besedah dovoljeno spreminjati, vendar mora biti v tem primeru to v odločitvi vrhovnega sodišča omenjeno. Pravni zastopnik Oriona Uroš Pogačnik iz grosupeljske odvetniške pisarne Čeferin pa je za STA povedal, da s sodbo vrhovnega sodišča v primeru Orion ne morejo biti zadovoljni, saj je drugačna od dosedanje prakse. Ob tem je napovedal pritožbo na ustavno sodišče, v primerih, kjer bodo stranke hotele uveljavljati ničnost pogodb, pa je napovedal protitožbe za vrnitev posojil skupaj s sodnimi obrestmi.

Število zahtevkov za ničnost pogodb se bo verjetno povečalo, zaradi česar v Orionu razmišljajo o možnosti protitožb zoper tiste stranke, ki bodo vložile take zahtevke. Orion bo zahteval vrnitev glavnice skupaj s sodnimi obrestmi, ki trenutno na letni ravni znašajo nekaj več kot 15 odstotkov, je poudaril Pogačnik.