O drogi kot širšem družbenem problemu je spregovoril dr. Milan Krek , direktor vladnega urada za droge, ki je med drugim dejal, da se mora družba zavedati odgovornosti in z organiziranimi aktivnostmi zmanjševati zlorabo drog in s tem tudi posledice, ki nastanejo zaradi zlorabe. Alojz Žerak , inšpektor policijske uprave Nova Gorica, je predstavil kriminaliteto v zvezi s prepovedanimi drogami. Med drugim je opozoril na naraščanje števila prekrškov, števila uživalcev in preprodajalcev mamil ter povečevanje števila nasadov s konopljo. Dr. Vili Ščuka iz novogoriškega zdravstvenega doma je predstavil zdravljenje odvisnosti, profesorica zdravstvene vzgoje Irena Velušček pa rezultate raziskave, ki so jo pred dvema letoma opravili med 1253 petnajstletniki (rojenimi leta 1983) na Goriškem. Medtem ko fantje izstopajo pri uporabi vseh drog, je za dekleta značilna večja uporaba pomirjeval. Kar 28,9 odstotka anketiranih je že poskusilo marihuano, 3,7 ecstasy, 1,9 odstotka pa heroin.

Na Goriškem je problematičen alkohol in tu izstopajo iz slovenskega povprečja predvsem na račun fantov. Kar 88 odstotkov anketirancev pije alkohol že nekaj let, pije pa ga tudi 52 odstotkov njihovih prijateljev. Največkrat ga pijejo v diskotekah, barih in gostilnah. Zaskrbljujoče je, da je kar 47 odstotkov anketirancev popilo po pet ali več alkoholnih pijač zapored.

Med mamili je najbolj razširjena marihuana, največkrat pa so drogo dobili od nekoga. Okoli 40 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da jo je največkrat moč dobiti v diskotekah. Dve tretjini vprašanih ni nikoli kupilo droge, nekaj več kot 69 odstotkov pa ni poskusilo ilegalnih drog. Glede dostopnosti drog je večina odgovorila, da jih ni težko dobiti. Mladi so dobro seznanjeni s škodljivostjo mamil in s tveganjem pri kajenju (71 odstotkov). Številke so visoke. To je odsev naše realnosti, je dejala Irena Velušček ter hkrati povabila vse k sodelovanju v akcijah za preprečevanje uporabe drog.

O drogah kot zlu, alkoholu in cigaretah je spregovoril tudi novogoriški župan Črtomir Špacapan . Dejal je, da je alkohol preveč prisoten med mladimi, da ga vse prelahko dobijo, največ koristi od tega pa ima država. Podobno je s cigaretami. O mamilih pa je dejal, da je naša zakonodaja preveč blaga, saj bi morali strožje kaznovati predvsem preprodajalce. Hkrati je tudi spomnil, da je bila Nova Gorica prva v Sloveniji, ki je medse sprejela terapevtsko skupnost za odvajanje odvisnosti od mamil.