V predstavi, ki bo potekala na lokaciji od Tranče do Čevljarskega mostu, bodo poleg goljufivega peka sodelovali tržni nadzornik - sodnik, dve mestni gospe, dva biriča, čolnar in potapljač, k sodelovanju pa bodo pritegnili tudi občinstvo. Predstavo si bo mogoče ogledati ob nedeljah 7., 14., 21. in 28. avgusta ter 4. septembra, vsakič ob 12.30.

V srednjem veku se je mestna kruharna nahajala pod Trančo. Cena kruha se v tistem času ni spreminjala; kolikor se je podražilo žito, toliko manj je tehtal hlebec, težo pa so vsak teden na semanji dan preverjali tržni nadzorniki. Vsak pek je svoje hlebce moral označiti s svojim znamenjem. Če so nepoštenega peka, ki je pekel prelahke hlebce, odkrili, je najprej sledila denarna kazen, v drugo pa javno kaznovanje tako, da je moral goljufivi pek na tržni dan nekaj ur presedeti na sramotilni klopi pred kruharno. Če ga omenjeni kazni nista izučili, je bila ob mostu nameščena posebna košara, ki so jo imenovali potapljalka, v kateri so mestni biriči peka potapljali v Ljubljanico.

Tržni nadzornik - sodnik bo pod stražo dveh biričev pripeljal peka od Tranče do Čevljarskega mostu. Spremljali jih bosta dve jezni mestni gospe. Sledili bodo očitki o večkratnem goljufanju pri teži kruha in o nezdravih primeseh ter preverjanje teže kruha na tehtnici. Pri sestavljanju in potrditvi sodbe bo vlogo porote prevzelo občinstvo. Po končani sodbi bosta biriča odpeljala peka do košare, sledilo bo potapljanje v Ljubljanico. V tem času bosta mestni gospe delili pekovsko pecivo iz košar. Ko bodo peka potegnili nazaj na most, bo le-ta obljubil, da ne bo več goljufal, tržni nadzornik - sodnik pa mu bo zagrozil, da bo drugi teden ponovno preverjal težo kruha, kar je tudi napoved naslednjega termina, so sporočili z zavoda Plavajoče gledališče.