V Ljubljani je stopnja zasedenosti razpoložljivih sob za prvih sedem dni letošnjega avgusta v povprečju 92,6-odstotna, kažejo podatki turističnega informacijskega centra, ki so jih povzeli na Turizmu Ljubljana. S tem je presežena zasedenost iz enakega obdobja avgusta 2019, ko je bila 91,9-odstotna.

Junija so v Ljubljani po začasnih podatkih statističnega urada beležili 100.231 prihodov turistov in 206.807 prenočitev, je moč razbrati iz podatkov Sursa. Povprečna doba bivanja je, kot pravijo na Turizmu Ljubljana, v tem mesecu znašala 2,1 dneva, potem ko je bila junija 2019 pri 1,9 dneva. Daljšanje povprečne dobe bivanja je eden od dveh glavnih strateških ciljev Turizma Ljubljana, drugi je višanje potrošnje, so spomnili ob tem.

Največ je nemških turistov

Med gosti so na prvem mestu junija letos prevladovali Nemci, sledili so jim domači gostje. Gostje iz ZDA na tretjem in Velike Britanije na petem mestu so ostali visoko, kljub drugačnim napovedim. Italijani so bili na četrtem mestu, v Turizmu Ljubljana pa izpostavljajo predvsem odsotnost gostov s kitajskega in drugih azijskih trgov.

Julija so, sodeč po strukturi obiskovalcev v turističnem informacijskem centru, v Ljubljani prevladovali Nemci, Francozi, Italijani, Nizozemci, Avstrijci ter Španci.

Ponudniki višje stroške poravnajo sami

Hotelski sektor se v luči dvigov cen energije in drugih dobrin sooča s porastom stroškov, vendar po opažanjih Turizma Ljubljana cene ostajajo podobne lanskim. »Razlike ponudniki v večji meri prevzemajo nase,« so navedli.

O dvigu stroškov kot posledici dviga cen energentov in surovin poroča tudi gostinski sektor, vse to je vplivalo na višje cene ponudbe. »Razlike v cenah in prilagoditve se spreminjajo od ponudnika do ponudnika,« so izpostavili.

Glede pomanjkanja kadrov pa so na Turizmu Ljubljana spomnili, da gre za mednarodni izziv v turističnem sektorju. »Nekateri gostinci so se odločili za skrajšan delovnik, okrnitev ponudbe,« so dejali. So pa tudi pri tem rešitve drugačne od storitve do storitve.