Bralec Darko Štrukelj nas je opozoril na »obupno stanje« Dolniške ceste. Del ceste na odseku med Podutiško cesto in gasilskim domom gasilskega društva Podutik-Glince je občina pred leti prenovila, a del Dolniške ceste med gasilskim domom in Cesto Andreja Bitenca je popolno nasprotje. Cestišče je po skoraj celotni dolžini prepredeno z mrežo razpok. Predvsem ob robovih cestišča so največje poškodbe, kar je lahko nevarno za kolesarje, ki uporabljajo omenjeno cesto. Občinski koncesionar za vzdrževanje lokalnih cest KPL je v preteklosti, kot kaže, večkrat popravil posamezne poškodbe na cestišču, a je problematičnih točk na cesti toliko, da je vse skupaj videti izjemno dotrajano.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so dejali, da je začetek prenove Dolniške ceste odvisen od poteka javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Pričakujejo pa, da bi dela lahko začeli že julija. V okviru prenove bo občina dala urediti tudi kanal za odvajanje padavinskih voda z območja Ceste Andreja Bitenca. Prenove cestišča pa občina ne namerava izkoristiti za morebitno širitev v korist pločnikov ali kolesarskih površin ob Dolniški cesti. »Večina zemljišč ob Dolniški cesti je namreč v zasebni lasti in lastniki že v času obnove Ceste Andreja Bitenca niso soglašali s prodajo zemljišč,« so svojo odločitev o neširitvi pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Pobuda za prenovo že leta 2018

Občina je že v preteklosti dobivala pobude, naj vendarle popravi cesto, razkriva občinski portal za pobude meščanov. Da je »Dolniška cesta med gasilskim domom in Cesto Andreja Bitenca na več mestih tako razcvetena, da je hoja ali kolesarjenje postalo izjemno nevarno«, je občino neki občan opozoril že marca 2018. Še eno pobudo pa je občina dobila lanskega marca.

Občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je leta 2018 občanu odgovoril, da Dolniške ceste nimajo še predvidene za celovito sanacijo. »Če bo vzdrževalec ocenil, da je nujnost poškodb na tej cesti takšna, da je potrebno nujno ukrepanje, jo bo saniral na kritičnih mestih,« so pojasnili.

Lanski odgovor občine ni bil obetavnejši. Dejali so, da bodo pobudo posredovali vzdrževalcu cest (družbi KPL). »Glede na njihovo strokovno mnenje bo zadeva nadalje uvrščena na seznam javnih površin, predvidenih za sanacijo,« so lani dodali na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.