Leta 2021 so »specialisti za gotove kopalnice«, ki redno sodelujejo v izboru Zlata nit, začeli bolj usmerjeno in okrepljeno uvajati korporativne vrednote in organizacijsko kulturo. V sklopu Varis Akademije so zasnovali usposabljanje sodelavcev – izbrali so 24 mnenjskih vodij, ki jim sodelavci zaupajo in jih imajo za zgled. Poleg krepitve odnosov in zaupanja so se na teh treningih osredotočali na korporativne izzive. Iz bogastva predlogov so oblikovali akcijski načrt Varis da se!, ki je zemljevid, kako bodo v letu 2022 uresničevali vrednote in kulturo.

Kako sestaviti ekipo, ki zmaguje

»Nismo želeli klasičnega izobraževanja ter prenosa znanja in izkušenj iz zunanjega v interno okolje. Želeli smo opolnomočiti naše vodje, strokovnjake, mojstre, da znajo in zmorejo s svojim bogatim védenjem navduševati sodelavce za to, kaj vse lahko dosežemo skupaj, če živimo naše vrednote in smo odprti za vseživljenjsko učenje,« poudarjajo. Pri tem Matej Furlan, vodja splošne službe, dodaja, da so vsi sodelujoči prepoznani kot pozitivne osebe in imajo tudi sicer takšen vpliv na preostale sodelavce. »S tem, ko smo jih 'trenirali' in še dodatno spodbujali njihov pozitivizem ter jih motivirali za širjenje kulture 'da se', so pravzaprav dobili pooblastilo, da svoje navdušenje, pripravljenost za delo, za to, da jim nič ni težko, širijo naprej in pri tem ne ostanejo pasivni, saj bomo le tako napredovali in se razvijali. Začeli so opogumljati preostale sodelavce, da dajejo predloge, da se ne branijo dela, ki ni strogo vezano na njihovo delovno mesto, da po potrebi gredo na teren.«

Smerokaz za leto 2022

Člani ekipe so na treningih prek različnih pristopov (igre vlog, samostojen in skupinski razvoj zamisli, javno nastopanje …) s pomočjo usmerjanja moderatorke prihajali do zaključkov in rešitev. V obdobju med treningi so reševali domače naloge. Spodbujali so njihovo samostojno razmišljanje, samozavest, da brez ovir izražajo svoje ideje, da ne obstajata »prav« in »narobe«, da ni pomembno, ali prihajamo iz proizvodnje ali iz režije, saj smo vsi enakovredni in enakopravni v iskanju izboljšav ter doseganju Varisovih korporativnih ciljev. »Na treningih vodstvo oziroma vodje oddelkov niso bili prisotni. Delo je potekalo v skupinah v sproščenem vzdušju, saj je bilo veliko smeha in prijetnih trenutkov,« dodaja Furlan. »Iz bogastva predlogov sodelavcev smo oblikovali akcijski načrt Varis da se!, ki je naš zemljevid, smerokaz, kako bomo v letu 2022 uresničevali Varisove vrednote. Na sklepnem srečanju smo akcijski načrt predstavili vodstvu in vsem sodelavcem podelili priznanja. Ti so postali ambasadorji kulture Varis da se! ter podpisali zavezo: Za nas ne obstaja besedna zveza 'se ne da'. Namesto tega velja 'da se'.«

Kopica novih zamisli

»Ugotovili smo, da imamo veliko sodelavcev, ki so pripravljeni konstruktivno sodelovati. Dobili smo več kot 400 zanimivih idej, izvedli sedem treningov, 21 skupnih ur in sedem domačih nalog. Seveda na naše pozitivne sodelavce nismo pozabili v vodstvu,« doda Furlan. Sodelavci ekipe Varis da se! gredo na izlet v tujino na »osebni preizkus« kopalnic v Nemčijo. Izlet je načrtovan pozno pomladi ali v začetku poletja.