Podjetje Marles hiše Maribor, d. o. o., je vodilni partner konzorcija, ki šteje skupaj 12 prepoznavnih in prebojnih slovenskih podjetij (Marles hiše Maribor, Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom prihodnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

Primarni namen predmetnega projekta, poimenovanega Dom24h, so predstavitev razvoja in demonstracija novega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, ter predstavitev razvoja in demonstracija podsistemov ter produktov za pametne stavbe prihodnosti. Projekt tako združuje posamične na novo razvite in tehnološko napredne, vendar komplementarne rešitve v novo konceptualno celovito rešitev gradnje in bivanja trajnostno naravnanega, pametnega in povezljivega, uporabniku prijaznega, naprednega ter zdravega bivalnega okolja. Projekt Dom24h predstavlja stanovanjsko stavbo, ki je trenutno že v gradnji na lokaciji sedeža družbe Marles hiše Maribor, je sodoben bivalni objekt prihodnosti, ki omogoča vse bolj pomembno možnost opravljanja dela na domu ter celovito energetsko in informacijsko oskrbo bivalnega objekta, ki zagotavlja tudi osnovne energijske potrebe za mobilnost uporabnikov objekta. Zaradi svoje večnamenske zasnove objekt v osnovi ločuje stanovanjski in poslovni del ter omogoča njegovim uporabnikom tako kakovostno in polno bivanje ter preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu.

V ta namen objekt zagotavlja oskrbo z električno energijo z energijo sonca, ki jo je v objektu mogoče tudi hraniti in z njo zagotavljati potrebno energijo za transportna sredstva uporabnikov objekta, presežki energije pa se hranijo v hranilnikih oziroma električnih baterijah oziroma se jih bo oddajalo v odprto omrežje. Sam objekt je tako v veliki meri energijsko samozadosten in deluje po konceptu neto ničenergijske stavbe ter je grajen tudi z uporabo superizolacijskih materialov, k navedeni stopnji energijske varčnosti pa prispeva tudi sistem nadzorovanega prezračevanja objekta. V objektu partnerji zagotavljajo uporabo pametnih naprav in pohištva, ki so integrirani v enovit informacijski sistem upravljanja pametnega doma. Objekt je projektiran v tehnologiji BIM in tako skozi fazo načrtovanja, izvedbe in uporabe vsem deležnikom omogoča potrebne informacije za njegovo maksimalno udobno in učinkovito rabo, ki se jo skozi celoten življenjski cikel spremlja z njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin).

Dom24h je superioren v več pogledih: grajen je v konceptu neto ničenergijske hiše na ravni bivanja, vključno z mobilnostjo (nujna je bila uporaba tako imenovane superizolacije, vrhunskega prezračevanja in rekuperacije toplote z zelo visokim izkoristkom ter fazno spremenljivih materialov), okolju je prijazen z integriranim konceptom »life-cycle thinking«, pameten in dovolj fleksibilen ter omogoča zdravo in udobno bivanje, in sicer tudi s pasivnimi ukrepi, kot so barve in premazi za uravnavanje vlage v stavbi. Vsebuje tudi kompatibilno in povezljivo vrhunsko notranjo opremo, vključno z raznimi aparati. Poleg tega je povezljiv z okolico na različnih ravneh (pretok energije, informacij in podobno) in omogoča najnovejše trende glede dodatnih storitev na trgu s fleksibilnostjo energije.

Pred podobnimi konkurenčnimi projekti ima ključno prednost, da je že v osnovi povezan v oblak, opremljen z digitalnim dvojčkom ter pripravljen za integracijo v skupnost in energetsko verigo (električno in toplotno), in to tako, da ima definirane vse stične točke, pravila sodelovanja in tehnologije za povezavo. Vsebuje tudi prvič uvedeno dvosmerno povezavo s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnosti pri električni in toplotni energiji ter podatkih. Dom24 se, kot edini tako kompleksen objekt, lahko odziva na potrebe okolice in lahko glede na to porabnik, proizvajalec ali hranilnik električne in toplotne energije aktivno sodeluje v razvoju elektromobilnosti in pametnih skupnosti ter pri vseh modelih pametnih omrežij, ki se bodo še razvili. Stavba v konceptu Dom24h je industrijsko predizdelana, kar v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces omogoča zelo visoko zanesljivost in zagotovljeno tehnično kakovost stavbe. Kot tak je Dom24h pomemben ne zgolj za partnerje v projektu, temveč tudi za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in ponudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji in EU.