Podjetje Marles hiše Maribor, d. o. o., je tako vodilni partner konzorcija, ki šteje skupaj 12 prepoznavnih in prebojnih Slovenskih podjetij (Marles Hiše Maribor, Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica International), ki skupaj razvijajo Dom prihodnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

Novi koncept bivanja

Primarni namen predmetnega projekta, poimenovanega Dom24h, je predstavitev razvoja in demonstracija novega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, ter predstavitev razvoja in demonstracija podsistemov ter produktov za pametne stavbe prihodnosti. Projekt tako združuje posamične novo razvite in tehnološko napredne, vendar komplementarne rešitve v novo konceptualno celovito rešitev gradnje in bivanja trajnostno naravnanega, pametnega in povezljivega, uporabniku prijaznega, naprednega ter zdravega bivalnega okolja.

Projekt DOM24h bo predstavljal stanovanjsko stavbo, ki bo izvedena na sedežu družbe Marles Hiše Maribor, d. o. o., in bo sodoben bivalni objekt prihodnosti, ki bo omogočal tudi v prihodnosti vse bolj pomembno možnost opravljanja dela na domu ter celovito energetsko in informacijsko oskrbo bivalnega objekta, ki bo zagotavljal tudi osnovne energetske potrebe za mobilnost uporabnikov objekta.

Zaradi svoje večnamenske zasnove bo objekt v osnovi ločeval stanovanjski in poslovni del ter omogočal njegovim uporabnikom tako kakovostno in polno bivanje ter preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu. V ta namen bo objekt zagotavljal oskrbo z električno energijo z energijo sonca, ki jo bo v objektu moč tudi hraniti ter z njo zagotavljati potrebno energijo za transportna sredstva uporabnikov objekta, presežki energije pa se bodo bodisi hranili v hranilnikih oziroma električnih baterijah, bodisi se bodo oddajali v odprto omrežje. Sam objekt bo tako lahko v veliki meri energetsko samozadosten in bo deloval na konceptu neto ničenergijske stavbe, ki bo grajena tudi z uporabo vrhunskih izolacijskih materialov, k navedeni stopnji energetske varčnosti pa bo prispeval tudi sistem kontroliranega prezračevanja objekta. V objektu bodo partnerji zagotovili uporabo pametnih naprav in pohištva, ki bodo integrirani v enovit informacijski sistem upravljanja s pametnim domom. Sam objekt je projektiran v tehnologiji BIM in bo tako skozi fazo načrtovanja, izvedbe in uporabe vsem deležnikom omogočal potrebne informacije za njegovo maksimalno udobno in učinkovito rabo, ki se jo bo skozi celoten življenjski cikel spremljalo z njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin).

Povezan v oblak

Dom24h bo superioren v več pogledih: grajen bo v konceptu neto ničenergijske hiše na ravni bivanja, vključno z mobilnostjo (nujna bo uporaba t. i. superizolacije, vrhunskega prezračevanja in rekuperacije toplote z zelo visokim izkoristkom ter fazno spremenljivih materialov), okolju bo prijazen z integriranim konceptom »life-cycle thinking«, pameten in dovolj fleksibilen ter bo omogočal zdravo in udobno bivanje, in sicer tudi s pasivnimi ukrepi, kot so barve in premazi za uravnavanje vlage v stavbi. Vseboval bo tudi kompatibilno in povezljivo vrhunsko notranjo opremo, vključno z raznimi aparati. Poleg tega bo povezljiv z okolico na različnih ravneh (pretok energije, informacij …) in bo omogočal najnovejše trende glede omogočanja dodatnih storitev na trgu s fleksibilnostjo energije. Pred podobnimi konkurenčnimi projekti bo imel ključno prednost, da bo že v osnovi povezan v oblak, opremljen bo z digitalnim dvojčkom ter pripravljen za integracijo v skupnost in energetsko verigo (električno in toplotno), in to tako, da bo imel definirane vse stične točke, pravila sodelovanja in tehnologije za povezavo. Vseboval bo tudi prvič uvedeno dvosmerno povezavo s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnosti pri električni in toplotni energiji ter podatkih.

Dom24 se bo, kot edini tako kompleksen objekt, lahko odzival na potrebe okolice in bo lahko glede na to porabnik, proizvajalec ali hranilnik električne in toplotne energije, s tem pa bo aktivno sodeloval v razvoju elektromobilnosti in pametnih skupnosti ter pri vseh modelih pametnih omrežij, ki se bodo razvila. Stavba v konceptu Dom24h bo industrijsko predizdelana stavba, kar v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces omogoča zelo visoko zanesljivost ter zagotovljeno tehnično kakovost stavbe.

Kot tak bo DOM24h pomemben ne zgolj za partnerje v projektu, temveč tudi za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in ponudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji ter EU. (ktm)