Povprečna bruto plača za maj je bila od plače za april višja le v javnem sektorju. V tem sektorju, ki vključuje tudi državna podjetja, je bila višja za 5,1 odstotka, v institucionalnem sektorju država, kamor sicer uvrščamo klasični javni sektor, pa za 7,8 odstotka. V zasebnem sektorju je bila povprečna bruto plača medtem nižja za 2,1 odstotka.

V javnem sektorju je povprečna bruto plača znašala 2608,51 evra, od tega v sektorju država 2.769,47 evra. Povprečna bruto plača v zasebnem sektorju je znašala 1.728,81 evra. Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za maj najvišja v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti, in sicer 2948,88 evra. V zdravstvu in socialnem varstvu je znašala 2792,94 evra, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih pa 2698,01 evra.

V predelovalnih dejavnostih so zaposleni v povprečje prejeli 1795,96 evra bruto, v trgovini 1707,58 in v gradbeništvu 1463,69 evra. Najnižja bruto plača je v gostinstvu, in sicer 1273,68 evra, in v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor sodi med drugim tudi agencijsko delo (1294,19 evra).

Plače so najbolj porasle v izobraževanju

Povprečna bruto plača za maj se je v primerjavi s plačo za april najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje, in sicer za 12 odstotkov. Najbolj se je znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, za 9,5 odstotka.

Od maja lani se je povprečna bruto plača v Sloveniji zvišala za 6,1 odstotka. V javnem sektorju je bila višja za 13,7 odstotka, od tega v sektorju država za 16,4 odstotka. V zasebnem sektorju je porasla za pet odstotkov. Povprečna bruto plača se je na letni ravni najbolj povečala v izobraževanju, in sicer za 25,4 odstotka. V dejavnosti javne uprave in obrambe je bila višja za 14,8 odstotka, v zdravstvu in socialnem varstvi pa za 8,7 odstotka. V predelovalnih dejavnostih je povprečna bruto plača porasla za 4,8 odstotka.