Povprečna bruto plača za lanski december 2020 je znašala 2.021,21 evra in je bila nominalno za 0,3 odstotka nižja, realno, ob upoštevanju inflacije, pa približno enaka bruto plači za november 2020. Povprečna neto plača za december 2020 je znašala 1.314,62 evra in je bila nominalno za en odstotek realno pa za 0,7 odstotka nižja od neto plače za november.

V lanskem letu je povprečna mesečna bruto plača znašala 1.856,20 evra; od povprečne mesečne bruto plače za leto 2019 je bila nominalno višja za 5,8 odstotka, realno pa za 5,9 odstotka. Tudi povprečna mesečna neto plača za leto 2020 je bila višja od povprečne mesečne neto plače za leto 2019, nominalno za 6,6 odstotka oziroma realno za 6,7 odstotka; znašala je 1.208,65 evra.

Povprečna mesečna plača za leto 2020 se je izraziteje zvišala v javnem sektorju

Povprečna bruto plača za december 2020 je bila v zasebnem sektorju nižja od plače za november 2020, in sicer za 2,9 odstotka, predvsem zato, ker je bilo z decembrsko plačo izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic). V javnem sektorju, vključno z »državnimi podjetji« je bila povprečna bruto plača za lanski december za 3,8 odstotka višja od plače za november, v institucionalnem sektorju država, kamor običajno uvrščamo javni sektor, pa je bila višja za 4,5 odstotka.

V lanskem letu se je povprečna mesečna bruto plača zvišala v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 4,4 odstota, v javnem sektorju pa za 7,8 odstotka, od tega v sektorju država za 9,9 odstotka Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju je bilo predvsem posledica izplačil izrednih dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.

Povprečna plača v zdravstvu višja za 17,7 odstotka

Najvišjo povprečno bruto plačo za december so imeli v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2947,41 evra), najnižja po v gostinstvu (1.203,63 evra). Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za leto 2019 najizraziteje zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 17,7 odstotka), medtem se je najbolj znižala v gostinstvu (za 3,8 odstotka).

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji; znašala je 2.057,92 evra in je bila za 10,9 odstotka višja od slovenskega povprečja. Najnižja je bila v primorsko-notranjski regiji, 1.632,87 evra.