Povprečna bruto plača za letošnji avgust je znašala 1.900,43 evra in je bila nominalno za 2,1 odstotka, realno pa za 2,2 odstotka nižja od bruto plače za julij. Povprečna neto plača je znašala 1228,05 evra in je bila nominalno za 1,7 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka nižja od neto plače za julij 2021.

V primerjavi s plačo za julij se je sicer znižala le v javnem sektorju, v širšem, ki vključuje tudi »državna podjetja« za 7 odstotkov, v klasičnem javnem sektorju država pa za 9,4 odstotka, medtem ko je bila v zasebnem sektorju za 0,9 odstotka višja.

Povprečna plača najvišja v energetiki

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za avgust najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro - znašala je 2864,67 evra. V tej dejavnosti se je povprečna bruto plača v primerjavi s plačo za julij tudi najbolj zvišala, za 8,5 odstotka, predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Po drugi strani se je povprečna bruto plača v primerjavi s plačo za julij najbolj znižala v izobraževanju, za kar 16 odstotkov.

Povprečna bruto plača je bila višja od slovenskega povprečja v osrednjeslovenski statistični regiji (za 9,6 odstotka) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 9,1 odstotka). Najnižjo povprečno bruto plačo pa so imeli v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1670,04 evra in je bila za 12,1 odstotka nižja od slovenskega povprečja).