Ko sistem deluje pravilno, se njihovega delovanja skorajda ne zavedamo. Stanje pa se povsem spremeni, ko pride do okvare. Redno servisiranje klimatskih naprav je zaradi epidemije koronavirusa še posebej pomembno.

Kako torej izbrati in poiskati ustreznega izvajalca?

1. Podjetje mora bitiregistrirano v evidenci pooblaščenih podjetij pri Agenciji RS za okolje in prostor. Zakaj? Klimatsko-prezračevalne naprave lahko vsebujejo snovi in pline, ki so ekološko sporni. Posege na tovrstnih napravah lahko izvaja samo strokovno usposobljen kader.

2. V skladu z energetskim zakonom, ki narekuje, da v naprave nad določeno močjo lahko posegajo samo usposobljeni upravljavci, mora imeti podjetjepotrdilo, da je upravljavec klimatizacije in prezračevanja.

3. Podjetje mora imeti tudi potrdilo upravljavca hladilnih naprav.

4. Izvajalec naj imačim večje število usposobljenih serviserjev klimatskih sistemov, saj le tako lahko zagotovi vsa potrebna znanja, ki so ob iskanju rešitev in delu na terenu nujna. Velikokrat se na trgu pojavljajo t. i. "one man bandi", ki ne morejo zadostiti specifičnim potrebam večjih objektov, še težje pa sledijo spremembam na področju razvoja klimatskih naprav.

5. Serviserji hladilne tehnike morajo imeti s strani Agencije RS za okolje in prostorustrezno spričevalo; ponudnik naj ima čim večje število takih serviserjev. Velikokrat se zgodi, da ima v manjših podjetjih spričevalo samo direktor, serviserji pa ne. Če inšpektor ugotovi, da je servis na napravi opravljala oseba, ki nima tovrstnega spričevala, lahko sledi kazen tudi v vrednosti 30 tisočevrov po napravi.

6. Ponudnik naj nudiservis za vse naprave in elemente, ki sistem sestavljajo. V primeru, da je izbrani izvajalec kompetenten za vse naprave, se vam ni potrebno obračati na druge izvajalce.

7. Serviser mora imeti v okviru svoje logistične mreže tudiširoko podporo nadomestnih, rezervnih delov za popravilo naprav- pri dobaviteljih doma ali v tujini.

Zaloga komponent oz. rezervnih delov, ki zagotavljajo hitro odpravo napak in okvar na napravah, je ključnega pomena.

8. Glavna dejavnost ponudnika naj bo servis, kar lahko potrdi z referencami. Tako bo tudi njihova logistika podrejena servisnim storitvam.

Astech vodilno slovensko podjetje za servisiranje in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov s sedežem v Logatcu, ustreza vsem zgoraj navedenim kriterijem. Njihova vloga je večplastna in široka. Podjetje je ključen člen pri podpori kritične infrastrukture naše države. Njihove storitve omogočajo nemoteno in stabilno delovanje nosilnih sistemov. Astechovi strokovnjaki namreč vzdržujejo in servisirajo zahtevne sisteme za tehnično hlajenje s področja medicine, informacijskih tehnologij, telekomunikacij, elektrodistribucije in prometa.