Predvidoma še ta teden naj bi družba KPL začela zamenjevati potopne stebričke in navadne stebričke na štirih vhodih v za promet zaprto mestno središče. Zamenjali bodo stebričke na Miklošičevi cesti pri hotelu Union, Vodnikovem trgu, Bregu in na Trgu francoske revolucije.

Zamenjava obstoječih potopnih stebričkov in namestitev novih sicer ni povezana z njihovo dotrajanostjo, temveč je zamenjava del projekta Pericles, katerega namen je preprečevanje napadov z vozili v mestih. Mestna občina Ljubljana sodeluje z Belgijo in Romunijo pri izdelavi in koordinaciji bele knjige, ki bo ponudila priporočila za izboljšanje varnosti pred tovrstnimi napadi na javnih površinah. Prav tako pa bo na omenjenih štirih točkah pilotno testirala rešitve za preprečevanje napadov z vozili.

Novi potopni stebrički bodo morali zdržati nalet do 7,5 tone težkega vozila pri hitrosti 48 kilometrov na uro. Okrepljeni stebrički stara ljubljana pa bodo morali preprečiti nalet vozila s težo do 3,5 tone prav tako pri hitrosti 48 kilometrov na uro. KPL bo dobavil in zamenjal 13 avtomatskih potopnih stebričkov in 48 stebričkov stara ljubljana.

Občina bo KPL za naročena dela skupaj z davkom na dodano vrednost odštela 508.000 evrov. Evropska unija bo sofinancirala kar 90 odstotkov upravičenih stroškov. Rok za odstranitev starih in namestitev novih stebričkov je konec letošnjega avgusta.

Ljubljana eno najvarnejših mest na svetu

Na ljubljanskem redarstvu sicer pravijo, da je »možnost napada z vozili v središču mesta realno majhna, k čemur pripomore tudi premišljena prostorska ureditev z obsežnim povezanim območjem za pešce in umirjenim prometom na obrobju tega območja«. »Ljubljana je eno najvarnejših mest na svetu,« pravijo na mestnem redarstvu. Prestolnica je tudi večkratna prejemnica slovenske velike nagrade varnosti v kategoriji najbolj varno mesto.

Pojasnili so, da želijo še naprej namenjati poudarek preventivi in da razmišljajo tudi o tem, kako v prihodnosti zagotoviti varnost na področjih, »ki v tem trenutku za Ljubljano morda še niso aktualna. V projektu Pericles smo prepoznali priložnost, da se povežemo s partnerji drugih evropskih mest z raznovrstnimi izkušnjami in varnostnimi razmerami ter pridobimo dodatno znanje o preprečevanju napadov z vozili, ki so v nekaterih mestih žal kruta realnost«. Zagotovili so, da sodelovanje v projektu nikakor ne pomeni, »da pričakujemo takšne napade v Ljubljani. Bomo pa po projektni izkušnji bolje pripravljeni in organizirani v smislu zagotavljanja čim višje stopnje varnosti v mestu,« so še dodali na mestnem redarstvu.