Skoraj 200.000 evrov je vreden z evropskimi sredstvi podprt projekt Tujerodke, v okviru katerega se bodo v Posavju borili proti invazivnim tujerodnim rastlinam. Invazivne tujerodne rastline ovirajo avtohtone rastline pri normalnem razvoju in uničujejo njihovo naravno okolje, saj imajo drugačne biološke lastnosti, zelo hitro rastejo in se intenzivno razmnožujejo. Učinkovito preživijo tudi v neugodnih razmerah in so okoljsko prilagodljive.

Po besedah Jadranke Novoselc, direktorice Komunale Brežice, ki je vodilni partner v projektu, bodo usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukrepov proti razraščanju tujerodnih rastlin, tudi za upravljanje stroja na paro, s katerim bodo na ekološki način poskušali zatirati tujerodne invazivne rastline. »Tudi prebivalce bomo ozaveščali o problemu prehitrega razraščanja tujerodnih rastlin in jih preko delavnic poučili o pravilnem ravnanju s temi rastlinami, kako jih prepoznati in na ekološki način odstraniti, otroke pa o tujerodnih rastlinah poučili skozi igro s kartami, izdelanimi za ta namen,« je dejala Novoselčeva.

Dolgoročno in trajno zatiranje

Poleg ekološkega zatiranja s strojem na paro bodo tujerodne rastline odstranjevali tudi s košnjo in drobljenjem zelenega odreza. Za ta namen bodo nabavili traktor in drobilnik vej. »Tako bomo pridobili lesene sekance, s katerimi bomo rastline prekrili in s tem preprečili dotok svetlobe kalicam in posledično fotosintezno aktivnost. Z rednim ponavljanjem postopka bomo izčrpali semensko banko in vegetativne poganjke, kar bo rastlinam preprečilo razmnoževanje in širjenje. S tem bomo dolgoročno in trajno poskrbeli za učinkovito zatiranje in pojav tujerodnih rastlin v našem okolju.«

Največ tujerodnih invazivnih rastlin srečamo v okoljih, kjer je bila prvotna vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi oranja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbenih posegov, vodne erozije, poseka, požarov, nasipavanja. Poleg brežiške Komunale sta partnerja pri projektu, ki se je začel januarja letos in bo trajal do konca junija prihodnje leto, tudi Komunala Sevnica in Posavski muzej Brežice.

V okviru sredstev podnebnega sklada pa bodo invazivne rastline odstranjevali tudi v Kozjanskem parku na treh lokacijah Nature 2000, in sicer na brežinah reke Bistrice, ob ribniku Trebče in na Bizeljskem v peskokopu, gnezdišču čebelarja. Med najpogostejšimi v našem okolju so ambrozija, enoletna suholetnica, žlezava nedotika, kanadska zlata rozga pa tudi japonski dresnik, topinambur, deljenolistna rudbekija, oljna bučka, našteva Ema Jevšnik iz javnega zavoda Kozjanski park. »Rastline bomo pulili, jih izkopavali ter večkrat kosili na vseh lokacijah. Pri gnezdišču čebelarja bomo nato prazne površine zasejali z domorodnimi vrstami. Tako bomo invazivnim rastlinam onemogočili nadaljnjo tvorbo semen,« dodaja Jevšnikova.