Iz empiričnih podatkov ugotavljamo, da se je v primeru tako imenovane balkanske poti zgodil popoln zastoj v delovanju azilnih postopkov, kar ukinjeni so bili, kot da to ne obstaja in kot da je ta družbena kriza eliminirala migracije, kar je seveda popolnoma zgrešeno. Ljudje do postopkov niso imeli dostopa, hkrati pa so se dogajala ilegalna vračanja in »potiski« nazaj. Na slovensko-hrvaški meji so ljudi vračali, ne da bi jim omogočili temeljno človekovo pravico, to pa je, da zaprosijo za azil. Gre za kršitve ene najbolj temeljnih človekovih pravic, ki smo ji kot država zavezani. Del dogovora na vprašanje, kako se je to zgodilo, je gotovo v tem, da sta azilna in migracijska politika precej marginalizirani, sta tisti del politik držav, za katere bi slednje raje videle, da jih je čim manj in da so zelo na obrobju; da se jih utegne po potrebi malce odpreti in pa ugasniti. Večer