Nasilje, ki ne spreminja družbenih odnosov, je zgolj nasilje, ni pa revolucionarno nasilje. Nenatančno rabo izraza »revolucionarno nasilje« je nedavno razširila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Z izjavo o »slovenski spravi« se je postavila na stališče kolaboracije, ki je upravičevala sodelovanje z okupatorjem s trditvijo, da se bojuje proti »revolucionarnemu terorju«. Strašiti z »revolucionarnim nasiljem« je neodgovorno v sedanjem času, ko iščemo izhod iz kapitalizma. Če naj človeštvo preživi, je nujno odpraviti sedanje zatiranje in izkoriščanje ter uničevanje planeta.

Rastko Močnik, Ljubljana