Brata Ogrin pravita, da je zdaj čas, ko so nujno potrebni družbena kritičnost, samoizobraževanje, preverjanje pomembnih informacij iz različnih virov in predvsem sprejemanje odgovornosti za svoje življenje.

Njuna besedila spremlja pop glasba, saj sta želela, da bi bila njuna dela poslušljiva širši publiki. V izražanju se ne želita omejevati na posamezen stil. Ime glasbene zasedbe MO3MO ponazarja njun pristop h glasbi. Beseda motriti pomeni opazovati, z opazovanjem dojemati in je dober opis njune naravnanosti. Številka 3 nakazuje sodelovanje z drugimi glasbeniki, črki MO pa sta začetnici njunih imen in priimka.

Vajina besedila pretežno osvetljujejo in opozarjajo na družbena dejstva in spremembe, ki smo jim v določeni meri že priča. Lahko poveste kaj več o tem?

Na dogajanja v družbi skušava pogledati čim globlje. Odkar so politične poteze začele posegati v osnovne človekove pravice, sva postala bolj pozorna tudi na politiko. Opazujeva reakcije ljudi na te spremembe po svetu. Misliva, da bo odziv večine do neke mere krojil našo svobodo v prihodnje. Na splošno se premalo zavedamo, da si usodo narod piše sam, saj ima možnost nekatere stvari odkloniti oziroma ne izvrševati, če je to prepričanje v večini. Politika išče meje, katere spremembe večina prebivalstva še sprejme. Vedo, da proti večini tudi z represivnimi ukrepi ne bodo prišli daleč. Najino raziskovanje pa se ne konča pri politiki. Zanima naju odnos do življenja, psihološka dogajanja v človeku. Tu izhajava predvsem iz sebe. Nekaj pesmi na to temo že čaka na svoj izid.

Katera aktualna družbena dogajanja sta v novih glasbenih delih postavila na prvo mesto?

V besedilu prvega singla Pametni prijatelj je v ospredju vprašanje virtualne komunikacije, ki se je s pojavom virusne krize še bolj razširila. Kljub nekaterim prednostim, ki jih ta tehnologija ponuja, nastavlja vrsto pasti. Poleg psiholoških in fizioloških negativnih vplivov pretirane uporabe se srečujemo tudi s problemom sevanja, ki se mu v mestih skoraj ne da več izogniti. Zlorablja pa se tudi sledenje gibanju ter pridobivanje osebnih podatkov in navad uporabnikov.

Koliko je v delih vajinega osebnega doživljanja današnjega sveta?

Družbena situacija v zadnjem letu je marsikoga postavila pred eksistencialne probleme. Praktično vsakega od nas pa vsaj pred psihološke stiske. V osebnem življenju si prizadevava dogajanja doživeti tako, da spoznavava svoje osebne reakcije na njih. Nastalo notranjo napetost skušava razumeti kot izziv, ne kot problem. V drugem singlu Najin svet zato nakazujeva optimizem, svobodo in ljubezen. Kljub vsem težavam, v katerih se lahko znajdemo, je resnična sreča in svoboda v tebi – kot pravi besedilo. Velik življenjski izziv vseh nas jo je odkriti in iz nje znati tudi resnično živeti.

Kje vas lahko glasbeni navdušenci slišijo, vidijo? Se bosta lotila tudi virtualnih koncertov?

Videospota Pametni prijatelj in Najin svet si je možno pogledati na youtubu. V pripravah je tudi kratek virtualni koncert, ki se nama zdi zanimiv projekt, čeravno nastopa in doživljanja publike v živo ne more nadomestiti.

Zadnje leto glasbenikom ni naklonjeno…

Zaradi omejitve gibanja sva morala preseliti prostor za vaje, bila sva tudi lokacijsko omejena pri izbiri sodelujočih glasbenikov. Vsebinsko in tehnično sva morala prilagoditi snemanje videospota Najin svet. Omeniti velja tudi psihološki pritisk političnega dogajanja, ki sva ga morala premagati in začeti delati.

Upanje umre zadnje – kaj si bosta najprej privoščila, ko bo konec vseh koronskih omejitev?

Obisk dobrega koncerta, operno in dramsko predstavo. Tudi poletja brez morja si ne predstavljava.