Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne podpira uvedbe socialne kapice. Po njihovih izračunih bi namreč imeli prihodnje leto za 44,7 milijona evrov izpada prihodkov oziroma celo 65 milijonov evrov, če bi bili s predlogom mišljeni tudi prejemki, ki so izplačani poleg redne mesečne plače. Kot so sporočili po današnji seji, vir za nadomestitev tega izpada v predlogu zakona ni opredeljen. Prav tako pa niso opredeljene posledice tega izpada za uresničevanje pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Socialna kapica ruši načelo solidarnosti

Z uvedbo socialne kapice se v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja po oceni ZSSS ruši načelo solidarnosti in pravičnosti financiranja, kar bi povečalo relativno breme financiranja za zavezance z nižjimi prihodki. Kot opozarjajo, je solidarnost poglavitna vrednota sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, po njenem načelu pa vsak posameznik od različno visoke bruto plače plača prispevke za obvezna socialna zavarovanja v enakem odstotku in koristi pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potrebe.

Poleg rušenja načela solidarnosti predlog socialne kapice po prepričanju ZZZS ne spoštuje tudi načela pravičnosti financiranja, v skladu s katerim se denar za zdravstvo zbira skladno z zmožnostmi posameznika, torej progresivno v odvisnosti od dohodka. Prepričani so, da bi uvedba socialne kapice morala slediti vzoru nekaterih drugih držav, ki poznajo tako imenovano delno socialno kapico, pri kateri omejitev osnove ne bi veljala za zdravstveno zavarovanje.

Sindikati proti, gospodarstvo za socialno kapico

Socialno kapico, ki pomeni omejitev obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost (obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) nad določeno višino prejemkov, je vlada, kot je znano, umestila v predlog zakona o debirokratizaciji. Po predlogu vlade bi socialna kapica veljala ob plačilu prispevkov za prihodke nad 6000 evrov bruto.

Medtem ko uvedbi socialne kapice nasprotujejo tudi v sindikatih, pa se zanjo že več let zavzemajo delodajalci. Gospodarske organizacije, združene v pobudi Gospodarskega kroga, so pred dnevi vlado pozvale k uvedbi bolj ambiciozne socialne kapice, ki bi veljala že pri plačah v višini nad 4500 evrov bruto. Brez kakovostnih kadrov ne bo višje dodane vrednosti, brez višje dodane vrednosti pa so ukrepi, kot je višanje minimalne plače, nevzdržni, so opozorili v Gospodarskem krogu, v katerem so združeni Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje Manager, SBC - Klub slovenskih podjetnikov in Amcham Slovenija,

Po oceni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je socialna kapica eden ključnih ukrepov, s katerimi bi zadržali in privabili bolje plačano delovno silo. Na kateri višini plače bi jo postavili, pa bi, kot je dejal, določili v postopku sprejemanja zakona v DZ.