Tako hude grožnje spadajo v terorizem, ki ni samo streljanje po ulicah. So napad na učitelje, ki tvorijo poleg zdravnikov najpomembnejši del javnih služb naroda. Večji del učiteljstva so ženske, obremenjene še z domačimi deli. In to jim je skuhala ženska, ministrica MIZŠ, z brutalnima okrožnicama 23. januarja 2021 in 15. februarja 2021. Sramota, tudi za stranko SMC, iz katere izhaja. Izgovor na sprejete predpise ni umesten, saj so jih sprejeli tudi poslanci SMC, ki predstavljajo jeziček na tehtnici pri sprejemanju zakonov in bi lahko glasovali proti, še prej pa bi morala ministrica na vladi odkloniti omenjene teroristične grožnje.

Osnovno vprašanje je, kdo vse je prenašalec virusa za bolezen covid-19. Ali so učitelji, ki so v šolah manjšina, res največja grožnja za šole, vsi drugi pa ne? Razred ima na primer 30 dijakov v razmeroma majhnem prostoru, v katerem se zadržujejo več ur. Dijaki prihajajo iz 30 okolij, od katerih ima vsako še nekaj drugih stikov. Učitelj je pa en sam, doslej večinoma z delom od doma, skoraj kot v karanteni. Dijaki pa se družijo v naseljih, česar jim sicer ne očitam.

Če se ozremo na leta z gripo, so bili prenašalci gripoznih virusov vsi, tako dijaki kot drugo šolsko osebje, vključno z ravnatelji in direktorji. Mar zdaj pri koronavirusu sars-cov-2 vsi ti niso prenašalci?

Ampak edino učitelji naj bi bili z grožnjo prisiljeni na vsakotedensko (!) testiranje, vsi drugi pa ne. Ali zato, ker vsi drugi niso potencialni, niti asimptomatski niti simptomatski prenašalci virusa? Kje je o tem strokovno mnenje? V okrožnicah ničesar o tem.

Učitelj z masko naj bi ščitil 30 dijakov razreda. Nosil naj bi jo več ur, kar mu gotovo škoduje, ker se na notranji strani nabirajo mikroorganizmi, ki jih ponovno vdihuje. Ali ga maska ščiti pred okuženimi dijaki, še nihče ni potrdil. Če uči štiri razrede, je to 120 različnih okolij in prav toliko potencialnih prenašalcev virusa v majhnem prostoru. Dejansko je učitelj ogrožen, saj lahko kapljice virusa prodrejo prek očesnih sluznic, če beremo stroko. In on edini je razglašen za največjo nevarnost za šole, tako hudo, da mu je treba zagroziti z izgubo službe, če ne dopusti potencialno škodljivega vrtanja po nosu, vsakotedensko, od neznanih oseb, ki za morebitne poškodbe ne nosijo nobene odgovornosti.

Skoraj edina rešitev za učitelje je, da se takoj izpišejo iz Štrukljevega, s politiko zlizanega sindikata Sviz in ustanovijo svojega, ki jih bo zaščitil. Ne samo v tem primeru, ampak tudi zaradi zlorab tristebrnega sistema, na škodo učiteljev, ki ga je uvedlo isto ministrstvo, sindikat se je z njim strinjal, zdaj pa njihov predstavnik pove, da so učitelji izenačeni z delavci ob tekočem traku. Ja, tako daleč smo prišli. Na obzorju je nova potencialna teroristična grožnja – cepljenje. Nobena statistika uspešnosti cepiv (tudi vprašljive, saj dolgoletni testi ne obstajajo) ne more ničesar povedati za posameznika, ali bo imel škodljive posledice ali ne. Loterija. Tako bi bil odstop ministrice za učitelje zelo koristen, saj ne kaže nobene hrbtenice pri zaščiti učiteljev. Žalostno še bolj, ker tudi sama spada v izobraževalni sektor.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana