Zaposleni pričakujejo, da vodstva podjetij javno komentirajo in odpirajo vprašanja, predvsem o epidemiji in avtomatizaciji oziroma digitalizaciji delovnih mest, je pokazala raziskava Edelman Trust Barometer 2021. V Sloveniji ni navade, da bi predsednik uprave ali direktor podjetja javno govoril in komentiral družbene izzive, se pa seveda pričakuje, da vodstvo podjetja svoje zaposlene obvešča o vseh pomembnih odločitvah, in to transparentno.

Tudi v Atlantic Drogi Kolinski, Imperial Brands – Tobačni Ljubljana in zaposlitvenem centru Avantus, ki so finalisti Zlate niti, so prepričani, da je v tem časih pomembna odprta komunikacija. »Zaposlene vsekakor redno obveščamo, dodatno jim ponujamo različna predavanja oziroma krajše delavnice, kjer lahko dobijo informacije z različnih področij sodobnega življenja. Podajanja mnenj se vzdržujemo, sploh v situaciji, v kateri smo že skoraj eno leto. Menimo, da je nasprotujočih mnenj že tako preveč, zato ne bi želeli prispevati k zmedi. Sodelavcem pustimo, da si ustvarijo svoje mnenje, tudi na podlagi informacij, ki jih lahko dobijo v službi. Globalno dajemo v podjetju izjemen poudarek trajnostnemu poslovanju, v okviru česar ozaveščamo zaposlene o ključnih vidikih, na katere se osredotočamo – trajnostna nabava tobaka, odgovorni ljudje in delovni procesi, razvoj izdelkov z zmanjšanim tveganjem,« je pojasnila generalna direktorica za Adriatic Pia Barborič Jurjaševič, Imperial Brands – Tobačni Ljubljana.

Avtentični vodje s pogumom in odločnostjo

V Atlantic Drogi Kolinski cenijo avtentične vodje, je povedal Enzo Smrekar, podpredsednik za delikatesne namaze, donat mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi ter glavni direktor podjetja Atlantic Droga Kolinska. »To pomeni, da vodje živimo in delamo to, kar govorimo, in obrnjeno. Naša poslovna kultura je odprta in iskrena in temelji na štirih vrednotah, ob rasti in strasti sta odprtost in skrb tisti dve, ki podpirata odprto komunikacijo med zaposlenimi. Ob samem začetku epidemije smo določili svoje prioritete – skrb za zaposlene je prva med njimi, skupaj z likvidnostjo in varnostjo delovnih mest. V kriznih obdobjih je pomembno, da vodja potegne ljudi za sabo in jih motivira za uresničevanje ciljev. Pričakuje se, da ima vodja mnenje, odločnost in pogum. Predsednik uprave in člani uprave iskreno in odprto izražamo svoje mnenje, tako v komunikaciji s svojimi zaposlenimi, kot v medijih, na konferencah, panelih in podobno. Poudarjamo pomembnost medsebojne solidarnosti, nujnost odgovornosti do varovanja svojega zdravja s spoštovanem zaščitnih ukrepov, ključen pomen dosežene visoke stopnje digitalizacije, ki nam je med drugim omogočila nemoteno delo od doma in nemoteno poslovanje, govorimo o ciljih in upravljanju tveganj, skratka, ničesar ne skrivamo. Delujemo po načelu medsebojnega spoštovanja in zaupanja, kar naši zaposleni čutijo, mislim pa, da to čuti tudi javnost,« je prepričan Smrekar. Matjan Cojhter, direktor Zaposlitvenega centra Avantus, pravi, da samo konstruktivna komunikacija lahko ohrani stabilnost in mir znotraj podjetja, zato temu posvečajo veliko pozornosti. »Ker smo relativno majhno podjetje, je mnenje direktorja redno na dnevnem redu, vendar z upoštevanjem različnih pogledov in izhodišč. Krizo, v kateri smo se znašli dojemamo bolj kot krizo družbene socializacije in osebnostnih vrednot kot pa gospodarsko krizo, vendar pa v ozadju vedno tli strah, da jo z nepremišljenimi ukrepi vlade lahko pripeljemo do točke, ki bo imela za mnoge od nas izjemno negativne posledice, dodaja Cojhter.

Hibridno delo v prihodnosti

Izbruh epidemije pred letom dni je hibridno delo – torej kombinacijo dela na daljavo in na sedežu podjetja – zelo pospešil. Delo na daljavo je za nekatere najboljši izum v zadnjih stotih letih, za druge veliko breme, ki ga težko nosijo. Nekatere raziskave so pokazale, da zaposleni pri virtualnem timskem delu pogrešajo poglobljeno komunikacijo, da pa so ljudje bolj pripravljeni pomagati drug drugemu. »To ugotovitev lahko potrdim. Verjetno vsak zaposleni pri svojem delu prej ali slej začuti neko občasno nelagodnost, ker ne more v vsakem trenutku stopiti do kolega ali do šefa, diskutirati s skupino, poiskati pomoči pri iskanju najboljše rešitve za svojo nalogo, poiskati drugega mnenja ali dopolniti informacije. To je neke vrste frustracija, ki je neprijetna. Ker vladata med nami solidarnost in tovarištvo, se posledično toliko bolj potrudimo, ko nekdo drug potrebuje nas. Da o tem, kako se pogrešamo po čisto človeški plati, ne govorimo. Zdi se, da prav te emocije poglobijo profesionalne odnose,« pravi Smrekar.

V Avantusu so temeljito preučili procese in aktivnosti in kar kmalu ugotovili, da virtualno timsko delo prinaša prav tiste pomanjkljivosti, ki jih v normalnih časih postavljajo kot temelj njihovega dela in poslanstva. »Zato smo, ob upoštevanju vseh predvidenih ukrepov, vztrajali pri dosedanjih dobrih praksah. Res pa opažamo, da je krizni čas prinesel zavedanje, da bomo obstali in na bo uspelo predvsem znotraj sistema samo kot ekipa in z medsebojnim sodelovanjem, pretiran sebični individualizem se je nekako izkoreninil oziroma izkazal kot vrednota, nekoristna za ta čas. Hibridno delo za storitveno podjetje, specializirano za delo z ranljivimi skupinami, kot je naše, ni ustrezno, saj izpodbija osnovne ideje, kjer spodbujamo socialno vključevanje in opolnomočenje. Se je pa hibridno delo pokazalo kot učinkovito in koristno na relaciji do poslovnih partnerjev in pri delu na različnih projektih, tako z logističnega kot tudi iz časovnega organizacijskega vidika. Integracija hibridnega dela v invalidska podjetja pred nas postavlja veliko priložnost. Kljub številnim posebnostim in izzivom dela z ranljivimi skupinami zaznavamo v hibridnem delu velik potencial, na kar pa kot družba v tem trenutku še nismo pripravljeni,« je pojasnil Cojhter.

V družbi Imperial Brands – Tobačna Ljubljana delo na daljavo ni tuje, saj so že pred časom koronavirusa na tak način sodelovali s sodelavci po svetu. »Ob obilici virtualnih sestankov je žal manj časa za neformalne pogovore in stike, dodatno je oteženo prehajanje informacij – zdaj moramo načrtno sklicati sestanek ali nekoga poklicati, medtem ko so informacije prej, ko smo bili v pisarni, nekako naravno prehajale med sodelavci že s tem, ko smo se gibali v istih prostorih. Ljudje so vsekakor pripravljeni pomagati drug drugemu, a ne bi rekli, da zdaj več kot prej. Menim, da so bili sodelavci že prej večinoma pripravljeni pomagati, pa naj bo to z nasvetom, razlago, prevzemanjem dodatne zadolžitve ali nadomeščanjem,« pa je prepričana Barborič-Jurjaševičeva.

Pretirani strahovi racionalizacije

Raziskava Edelman Trust Barometer 2021 je tudi pokazala, da zaposleni od vodstev podjetij pričakujejo tudi veliko več informacij glede avtomatizacije oziroma digitalizacije delovnih mest. Mnogi se namreč bojijo, da jih bodo kmalu nadomestili roboti. Teh težav v Imperial Brands – Tobačna Ljubljana nimajo. »Z našimi rezultati smo zadovoljni tako mi kot naši lastniki, zato za zdaj ne načrtujemo ukinjanja delovnih mest. Glede na to, da v Sloveniji nimamo proizvodnje, zamenjava delavcev z roboti ni realna možnost,« nam je povedala Barborič-Jurjaševičeva. Smrekar pravi, da sta digitalizacija in avtomatizacija nujni, potrebni in koristni ne glede na epidemijo. »Za nas pomenita, da so zaposleni razbremenjeni operativnega dela in lahko več časa in energije namenijo kreativnosti in strateškim zadevam. V proizvodnji so zaradi tega delavci izpostavljeni manjšim fizičnim obremenitvam, vse več pa je poudarka na umskem delu. Zaposlene neprestano izobražujemo za bolj zahtevno delo, da bodo tudi v bolj digitaliziranem okolju ustvarjali dodano vrednost. Dejstvo je, da se moramo zaposleni razvijati skupaj z digitalizacijo. Umetna inteligenca bo na primer namesto nas izračunala trende, naredila napovedi, mi pa moramo biti tisti, ki bomo na podlagi dobljenih analiz sprejeli prave odločitve ter upravljali cilje in tveganja.«

Cojhtar je povedal, da so znotraj podjetja zaznali strahove pretirane racionalizacije delovnih mest, vendar meni, da umetna inteligenca in roboti v invalidskih podjetjih ne bodo zamenjali delavcev, saj so bolj ali manj vsa delovna mesta individualno prilagojena konkretnim zaposlenim in njihovim omejitvam. »Bo pa avtomatizacija in umetna inteligenca dobrodošla okrepitev poslovnih procesov, predvsem v smeri dviga produktivnosti na ergonomsko ustreznem delovnem mestu,« dodaja prvi mož Avantusa.

Vsi trije finalisti Zlate niti so zatrdili, da zaradi posledic epidemije ne bodo odpuščali. V Atlantic Drogi Kolinski so se po besedah Smrekarja že v začetku krize odločili, da zaradi nje ne bodo odpuščali ali zniževali osebnih dohodkov, v Imperial Brands – Tobačni Ljubljana pa pričakujejo, da bodo tudi v prihodnje ostali vodilno tobačno podjetje na slovenskem trgu, v primeru širitve njihovega prodajnega programa z manj škodljivimi izdelki pa ne izključujejo možnosti dodatnega zaposlovanja.