Javni razpis za operacijo ureditve gozdne infrastrukture iz programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 17. julija lani, oddaja vlog v elektronski sistem pa je potekala od 10. avgusta do 12. oktobra lani.

Na javni razpis je bilo oddanih 196 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1,7 milijona evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila 177 vlog v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov. 18 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, eno vlogo pa je vlagatelj umaknil sam.

Cilj javnega razpisa je bil povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi, so še sporočili iz agencije.