Kot so zapisali v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam), šesti protikoronski zakon omogoča odlog in obročno plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja delavcev v delovnih razmerjih, kar je »evidentno« protiustavna zakonska rešitev.

»Identično zakonsko ureditev smo v Sloveniji že imeli, pa je bila spoznana za neskladno z ustavo,« so poudarili in spomnili, da je ustavno sodišče v preteklosti že ugotovilo, da omogočanje odloga, odpisa ali delnega odpisa, ki ga je na podlagi takratnega 228. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko izvajala davčna uprava, ni skladno z ustavo, saj posega v lastninsko pravico delavcev.

Pergam je, kot so zapisali, na protiustavnost 67. člena šestega protikoronskega zakona opozarjal že ob postopku njegovega sprejemanja. Ob tem so poudarili, da je vlada omenjeni zakon v DZ vložila brez dialoga s socialnimi partnerji. »Prav tako smo črtanje tega člena predlagali ob pogajanjih socialnih partnerjev in vlade za sedmi protikoronski zakon, kjer smo se o tem celo tripartitno dogovorili, ob strokovni oceni predstavnikov ministrstva za pravosodje, da je zakonski ukrep tudi po njihovem mnenju protiustaven,« so še izpostavili v sporočilu za javnost.

Črtanje po njihovi oceni neustavnega člena predlagajo tudi v osmem protikoronskem zakonu, ki ga bo DZ potrjeval prihodnji teden. »Kljub temu pa glede na dosedanje izkušnje ne bomo odlašali z vložitvijo zahteve za presojo ustavnosti očitno protiustavne rešitve, saj je v primeru, da naš predlog v osmi protikoronski zakon ne bo vključen, treba do odločitve ustavnega sodišča priti čim prej,« so sklenili.