Ob tem pa zanemari naslednja ključna dejstva. Gospod Jože Drofenik je že leta 1997 kupil zemljo v denacionalizacijskem postopku, leta 2000 pa je spomeniška služba ugotovila, da arhitektura obstoječih objektov na Drenikovem vrhu nima nobenih elementov, ki bi jih iz razlogov varstva kulturne dediščine veljalo ohraniti in prezentirati. Leta 2009 je Inšpektorat RS za okolje in prostor izdal investitorju odločbo, da propadajoče objekte sanira in zaščiti. Potem ko investitor ni dobil soglasij za želeno gradnjo nadomestnih objektov, se je odločil za obnovo in rekonstrukcijo starih stavb. Za ta projekt je dobil leta 2017 kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V skladu z urbanističnimi določili je v delu preurejenih prostorov predvidena tudi informacijska točka krajinskega parka.

Mestna občina Ljubljana torej ni nikoli dala soglasja niti za nadomestno gradnjo niti za rekonstrukcijo, od lastnika je tudi vedno zahtevala dokazila o dopustnosti posegov v prostor. Podžupan prof. Janez Koželj si je ves ta čas močno prizadeval, da bi lastnik razpadajoče objekte ob eni od najbolj priljubljenih sprehajalnih poti v mestu obnovil, ni pa izvedbenega projekta rekonstrukcije potrdil. Ugleden arhitekt in urbanist si zato ne zasluži, da bi mu zaradi tega lahko karkoli očitali. Petnajst let dosleden v svojih stališčih je odgovoren za urbanistični razcvet Ljubljane, za kar dobivamo mednarodne nagrade in priznanja.

Čeprav se vsi arhitekti z njim ne strinjajo, kar je razumljivo, je zame njegov pogled merodajen.

Janez je vizionar in sreča tega mesta. Lahko smo ponosni, da ga imamo.

Zoran Janković,župan