Zelo nevarne pa so določene vrste, še posebej, kadar so v večjih koncentracijah prisotne v zaprtih prostorih. Nahajajo se tako v starejših objektih kot tudi v novogradnjah. Plesen povzroča alergije, hude oblike astme, sesutje imunskega sistema in druge zdravstvene težave.

Plesen v bivalnih prostorih je nevarna

Plesni se razmnožujejo z izločanjem spor, ki se z lahkoto prenašajo po zraku našega celotnega bivalnega prostora in iščejo nova gnezdišča. Velika napaka je domnevati, da če imamo plesen v enem prostoru, je v drugem ni. V procesu metabolizma izločajo prebavne encime in za človeka še posebej nevarne mikotoksine. Ti mikroskopsko majhni produkti prodirajo v človeško telo, kjer lahko povzročajo najrazličnejše zdravstvene težave. Obremenjujejo in slabijo imunski sistem in mu v končni fazi lahko povzročijo trajne posledice. Osnovni pogoji za nastanek in razmnoževanje plesni so povišana relativna vlaga (> 60 %, zelo kritično, če je > 80 %), primerna temperatura in razpoložljive hranljive snovi (organski materiali). Sicer se lahko razvije praktično na vseh materialih.

Najbolj pogosti razlogi za nastanek

Razlogi so lahko zelo različni, v zelo veliko primerih pa je glavni razlog voda in z njo povezana vlaga. V starejših objektih je lahko to slaba hidroizolacija, kapilarna vlaga, počene vodovodne cevi, slaba gradnja, meteorne vode, zamakanje, bližina vode (lokacija objekta) … V novejših objektih je pogosto razlog nezadostno prezračevanje. Sodobni objekti so v imenu energijskega varčevanja tesno zaprti in močno izolirani. V bivalnih prostorih se zadržuje vse več vlage, kar lahko pospešuje tudi nastanek plesni. V novogradnjah večinoma ročno zračenje (odpiranje oken) ni več zadostno za vzpostavljanje zdravega bivalnega okolja. Velikokrat je razlog tudi slabo projektirano prezračevanje ali celo njegova napačna uporaba. Kot razlog se vse večkrat pojavlja tudi prehitra gradnja, kar vodi do tega, da gradbeni materiali pri vselitvi niso dovolj suhi. Razlog so lahko tudi napake pri gradnji (toplotni mostovi). Na nastanek plesni lahko vpliva tudi naš življenjski slog (sušenje perila v bivalnem okolju, preveč rastlin). Vse večkrat se srečujemo s kombinacijami različnih razlogov.

Ugotavljanje prisotnost plesni v bivalnih prostorih

Veliko ljudi sprašuje, kakšne so možnosti meritev prisotnost plesni v zraku bivalnega prostora. Pri tem poudarjam: strokovne meritve so potrebne takrat, ko plesni ne vidimo s prostim očesom in hkrati obstaja sum na njeno prisotnost. Kot sum so lahko določeni zdravstveni problemi, za katere vzrok nastanka ni odkrit (astma, alergije, utrujenost, glavoboli …). Velikokrat se na nas obračajo tudi stranke, ki so jim z določenimi terapijami dokazali obremenjenost organizma s plesnimi. Za analizo zraka na prisotnost plesni smo pooblaščeni od mednarodnega laboratorija PRISM Analytical Technologies, kamor na laboratorijske preiskave pošiljamo vzorce zraka. Vzorčenje poteka dve uri, testne ampule pa nato zapečatene pošljemo v laboratorij na testiranje.

Kako postopamo pri pojavu plesni?

V stavbni biologiji imamo izdelan natančen protokol, ko je prisotnost plesni potrjena:

- Temeljno vodilo pri sanaciji plesni je njena trajna odstranitev.

- Za zagotovitev slednjega je ključno odkriti in odpraviti vzrok za njen pojav.

- V lastni režiji pristopamo k reševanju le k začetnim in lokalno omejenim pojavom. Strokovno svetovanje, meritve in sanacijo pa zaupajmo strokovno usposobljenemu in ozaveščenemu osebju.

- Opomba: Odstranjevanje plesni je lahko zelo nevarno in se ga ne lotevajmo sami. Ne nasedajmo raznim reklamam in nestrokovnim navodilom. V bivalnih okoljih, kjer se nahajajo nosečnice, dojenčki, starejši in druge slabotne osebe, plesen ne sme biti nikakor prisotna v koncentracijah, ki lahko vodijo k hudim zdravstvenim problemom.

Velikokrat smo priča primerom, ko stranke plesen dobesedno samo prebarvajo. Vizualno se je ne vidi, še vedno pa je prisotna. Še večkrat se odstranjevanja lotijo z agresivnimi kemikalijami, katerih hlapne organske spojine družina vdihava še več mesecev ali celo let. Veliko teh je enako nevarna kot sama plesen. Pri odstranitvi plesni ne razmišljajmo, da bomo prostor samo vizualno izboljšali, temveč da bomo na prvem mestu poskrbeli za varnost in zdravje naše družine.

Igor Šajn, direktor in ustanovitelj Stavbne biologije Slovenija