Zaradi nasprotujočih si mnenj znanstvenikov in stroke o njihovem vplivu na zdravje ter počutje ljudi bi rad še enkrat izpostavil nekaj spletnih naslovov, kjer lahko vsak sam preveri, kaj o problematiki meni znanstvena stroka.

Vir: www.emfdata.org – zbranih je že več kot 500 znanstvenih študij o tej problematiki.

Vir: www.emfscientist.org – združenje neodvisnih znanstvenikov in strokovnjakov že več let opozarja na to tematiko.

Visokofrekvenčna sevanja v bivalnih okoljih

Ker je tematika zelo široka, bomo povzeli samo nekaj najbolj osnovnih dejstev in predstavili nekaj izvorov, ki jih pozna večina. Pri največ primerih, povezanih s prisotnostjo visokofrekvenčnih sevanj v naših bivalnih okoljih, govorimo o takšnih in drugačnih oddajnikih. Med najpogostejše naprave, ki v bivalnem okolju oddajajo visokofrekvenčno sevanje, sodijo: spletni usmerjevalnik – naša brezžična spletna omrežja, brezžični stacionarni telefon – tehnologija DECT, sodobne naprave, kot so televizija, računalniki s svojo opremo, mobilni telefoni in tablice, robotski sesalnik, določena bela tehnika, vse več novodobnih igrač…

Veliko uporabnikov niti ne ve, da so kupili produkt, ki vsebuje določen visokofrekvenčni oddajnik – lahko tudi tehnologijo bluetooth. Nič posebnega ni več pralni stroj ki ga lahko povežete z mobilnim telefonom. Fotografirate kup perila za pranje, pošljete fotografijo stroju in ta sam prilagodi program pranja. Vse več je tudi tako imenovanih pametnih hiš. Na naštete izvore ima vsak posameznik možnost vplivati s svojimi odločitvami. Tiste družine, ki se želijo visokofrekvenčnemu sevanju odpovedati oziroma ga zmanjšati, to lahko seveda storijo z določenimi tehničnimi prilagoditvami in prilagoditvami življenjskega sloga.

Bolj problematična, kadar govorimo o lastnem vplivu na situacijo, pa so visokofrekvenčna sevanja, ki prihajajo od zunaj – izvori se nahajajo zunaj našega bivalnega okolja. Mednje najpogosteje sodijo oddajniki mobilne telefonije in drugi visokofrekvenčni oddajniki. Prav tako lahko določena sevanja povzročajo naprave naših bližnjih sosedov: brezžična spletna omrežja, telefoni DECT, določene brezžične naprave, ki jih uporabljajo… Ta problem je bistveno večji v gosto naseljenih območjih, predvsem v večstanovanjskih objektih. Kadar visokofrekvenčna sevanja prihajajo z lokacij zunaj našega bivalnega okolja, nanje nimamo neposrednega vpliva. Za znižanje njihovih vrednosti potrebujemo certificirane tehnične zaščite.

Kakšne so rešitve

Najprej je treba poudariti, da se vse več ljudi srečuje s tako imenovano elektromagnetno preobčutljivostjo oziroma hipersenzibilnostjo (EHS). Znanstvene študije, ki smo jim bili priča na predstavitvi na mednarodni medicinski konferenci glede vpliva elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi, so bile pretresljive (vir: emfconference2021.com/). EUROPAEM – EVROPSKA AKADEMIJA ZA OKOLJSKO MEDICINO je za zdravstveni sektor že leta 2016 izdala smernice in priporočila v povezavi s prepoznavanjem in zdravljenjem EHS. V Sloveniji žal večina ljudi s takimi težavami hodi od enega do drugega zdravnika in nazadnje konča z diagnozo izgorelosti oziroma nemalokrat na različnih pomirjevalih.

Ker večina tako imenovane alternativne medicine tudi ne pozna problematike, ljudje niti tam ne dobijo pravih odgovorov. Na tržišču je vse več šarlatanskih pripomočkov, ki naj bi koristili pri tej in drugih bivanjskih problematikah (sevanja, zrak, plesni, radon, umetna svetloba…). Poleg tega se na spletu pojavljajo teorije zarot, povezane s tehnologijo, ki z resnico nimajo nobene povezave, ljudi pa odvračajo od resnične problematike, kar dodobra izkoriščajo določeni lobiji in korporacije.

EHS je zelo resen zdravstveni problem. Prizadeti najprej potrebujejo strokovno medicinsko pomoč in hkrati pomoč strokovnjakov za bivalno okolje. Po postavljeni diagnozi oziroma sumu na EHS se najprej izvede strokovne meritve bivalnega okolja in na podlagi dobljenih rezultatov morebitne rešitve. Teh meritev nikakor ne gre enačiti z meritvami zemeljskih sevanj, ki jih običajno izvajajo radiestezisti. Predavatelji iz Amerike na medicinski konferenci so poudarjali, da medicinska stroka pri njih poleg diagnostičnih testov za okoljske občutljivosti najprej svetuje strokovni pregled bivalnega okolja.

Sicer so rešitve, kadar sevanja prihajajo od naših lastnih izvorov (v našem bivalnem okolju), za strokovnjake s tega področja v večini primerov dokaj enostavne. Nekoliko težje in včasih žal tudi nemogoče so rešitve, kadar sevanja prihajajo od zunaj. Prav to je problem sodobne družbe – da ima vse več tehnologij vpliv na ljudi, ki si tega vpliva ne želijo.

Kako naprej

Na eni strani nam je tehnologija bistveno poenostavila določene segmente bivanja, na drugi strani pa se pojavlja vse več problemov, povezanih z njo. Mednje sodi tudi odvisnost otrok od sodobne tehnologije. Po eni strani si želimo napredka, toda vse več ljudi je mnenja da nikakor ne za ceno našega zdravja, kar je tudi moj osebni pogled na problematiko sodobnega bivanja. Velikokrat me ljudje sprašujejo, ali lahko sodobno tehnologijo v bivalnih okoljih uporabljamo tako, da nam ne škoduje. Lahko, toda potrebne so določene tehnične prilagoditve, nekoliko spremenjen življenjski slog in predvsem znanje o sami problematiki.

Igor Šajn, direktor in ustanovitelj STAVBNE BIOLOGIJE SLOVENIJA