Zaradi nove evropske in slovenske zakonodaje morajo od leta 2017 dalje podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenimi poročati o nefinančnih vidikih poslovanja. Tudi zato postaja področje družben odgovornosti podjetij, vse bolj pomembno, vse več zaposlenih pa išče načine, kako zavestno naslavljati to področje. »Gre za osebno naravnanost ljudi, ki želijo delovati na pravi način in skladno s tem ustvarjati v podjetju, ki prav tako sledi tem smernicam. V tem smislu vidimo povezavo v kontekstu osebnih vrednot,« pojasnjuje Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja kadri in kultura, interna vodja marketinga NIL, ki je eno največjih IT-podjetij v Sloveniji in globalno prepoznaven ponudnik naprednih IT-rešitev. Od leta 2019 je del danske skupine Conscia.

Iniciativa mednarodnega dosega

Podjetje NIL je v zadnjem letu intenzivno izvajalo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti in njihovih strank. Konec novembra so prejeli tudi certifikat družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje zavod Ekvilib. V okviru postopka za pridobitev certifikata je NIL vpeljal 23 ukrepov s področja socialne, ekonomske in okoljske trajnosti – 12 temeljnih ukrepov in 11 ukrepov s področja organizacijskega upravljanja. Družbena odgovornost se odraža tudi v sloganu podjetja »IT za boljše življenje«. Vodja certifikata v NIL Uršula Grošelj je takole strnila svoja razmišljanja o postopku pridobivanja certifikata: »Smo del velike mednarodne skupine Conscia, ki vključuje deset različnih podjetij iz šestih držav, Danske, Norveške, Švedske, Nizozemske, Nemčije in Slovenije. Z vpeljavo družbene odgovornosti na ravni NIL, torej našega podjetja, so se začele zadeve premikati tudi na ravni vse skupine. Delujemo z zgledom in vplivamo na druga podjetja znotraj skupine.« Prijavili so se tudi tekmovanje za slovensko nagrado za družbeno odgovornost horus 2020 in se že uvrstili v finale. Prav tako so pred leti slavili prejetje priznanja Dnevnikovega natečaja Zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

»Živimo včasih, ko so meje medosebnim in poslovnim zabrisane, celo nevidne. Poleg številnih prednosti bodo s tem prihajali tudi novi, morda celo večji izzivi. Za uspešno naslavljanje tako priložnosti kot izzivov bosta ključna naše razumevanje in vključenost v trajnostno delovanje. Projekt Družbeno odgovoren delodajalec je ena naših ključnih iniciativ strategije trajnostnega delovanja. Predstavlja tako pogled zaposlenih kot pogled vodstva. Z njo ne želimo le slediti standardom, pač pa jo želimo predvsem aktivno živeti. Šele takrat verjamemo, da bo namen dosežen,« sklene Beno Ceglar, generalni direktor NIL.